Témata BP v akademickém roce 2011/2012

Témata BP jsou zde pouze informativní, zapisování bude probíhat v rámci nového celofakultního elektronického systému, který by měl být spuštěn ke konci roku 2011.

Retail management:

Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

 • Potraviny - výživová a zdravotní tvrzení

Ing. Iveta Pavezová

 •  

Ing. Kamil Pícha, Ph.D.

 • Personální struktura bytových družstev
 • Spotřební chování v oblasti Fair Trade výrobků
 • Faktory výběru maloobchodní jednotky pro nákup potravin
 • Trendy ve spotřebě kávy
 • Spotřební chování v oblasti Fair Trade výrobků

Ing. Bc. Alena Srbová

Ing. Jan Šalamoun

doc. Ing. Antónia Štensová

 • Etika v maloobchodním podniku
 • Multisenzorický marketing (ve vybrané prodejně)
 • Odbytové sdružení jako stupeň distribuce
 • Specifika segmentu singles jako spotřebitelů
 • Spolupráce výrobců a obchodníků při uvádění a prodeji produktů  

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

 • Ceny v maloobchodě
 • Ekonomika a řízení vybraného podniku maloobchodu
 • Maloobchod a jeho vývoj ve vybrané zemi 

Ing. Lucie Tichá, Ph.D.

 • Vlastní téma studentů - po konzultaci s vedoucí prací

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Cestovní ruch:

Mgr. Vladimír Dvořák

 • Analýza podniku cestovního ruchu
 • Cestovní ruch pro různé segmenty 1
 • Cestovní ruch pro různé segmenty 2
 • Cestovní ruch pro různé segmenty 3
 • Cestovní ruch pro různé segmenty 4
 • Cestovní ruch pro seniory
 • Inovace produktu služeb železniční dopravy na Jindřichohradecku
 • Podmínky rozvoje CR na Pelhřimovsku
 • Revitalizace technické památky na příkladu kovárny v Selibově
 • Rozvoj cykloturistiky a cyklotras v tur.regionu Šumava
 • Vliv osobnosti průvodce CR pro inovaci produktu CK
 • Vliv sociálního prostředí na rozvoj CR ve zvolené oblasti
 • Využití významné technické památky v CR na příkladu plavebního kanálu
 • Zaměstnanost v CR ve zvoleném regionuCR pro různé segmenty účastníků 

RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.

 • Naučné stezky České Kanady a Slavonicka
 • Atraktivnost zámeckého parku Hluboká pro cestovní ruch
 • Atraktivnost zámeckého parku a křížové cesty Římov pro cestovní ruch

doc. Ing. Ján Orieška, PhD.

Ing. Petr Štumpf

Ing. Roman Švec

 • Infrastuktura podniků ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti mikroregionu Džbány
 • Infrastuktura podniků ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti Blatensko
 • Infrastuktura podniků ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti DSO Severní Písecko
 • Kulturní rozdíly mezi oblastmi světa ve vztahu k cestovnímu ruchu hotelnictví a gastronomii

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D.

 • Udržitelný cestovní ruch na příkladu Jindřichohradecka
 • Předpoklady rozvoje cestovního ruchu na Vltavotýnsku
 • Využití technických památek v železniční dopravě
 • Předpoklady rozvoje cestovního ruchu na Strakonicku

Comments