Výuka‎ > ‎Závěrečné práce‎ > ‎

Bakalářské práce


Podmínky pro udělení zápočtů za bakalářskou práci


1. Bakalářský seminář

 • Zpracování, prezentace a obhajoba projektu BP v rozsahu cca 5 stran. Obsahem projektu je především specifikace cílů a hypotéz, detailní metodika řešení práce a časový harmonogram.

2. Bakalářská práce 1

 • Rešerše literatury k tématu (knihy, články v odborných časopisech, cizojazyčné zdroje) a první verze bakalářské práce.
 • V rámci bakalářské práce by rešerše měla mít rozsah okolo 15 stran.

3. Bakalářská práce 2

 • Kompletně zpracovaná bakalářská práce.

Pokyny k odevzdávání bakalářských prací

Počet odevzdaných exemplářů: min. 2 x svázaná práce, třetí, určená pro oponenta podle uvážení, 1 x elektronická verze (CD) - na sekretariát katedry.

7 x teze - 3-4 strany - na studijní oddělení.

Projekt bakalářské práce

 • formulář projektu BP ve formátu DOC je ke stažení v příloze projekt BP_2012.doc
 • formulář projektu BP ve formátu PDF je ke stažení v příloze projekt BP_2012.pdf
 •  
  Zadání bakalářské práce
 • formulář ve formátu DOC je ke stažení v příloze tiskopis_bp_2012.doc
 • vzor zadání BP ve formátu PDF je ke stažení v příloze vzorbp_2012.pdf
 

 

Dokumenty ke stažení

Formulář projektu BP ve formátu DOC BP_2012.doc

Formulář projektu BP ve formátu PDF projekt BP_2012.pdf

Formulář tiskopisu zadání ve formátu DOC tisk BP 2012.doc

Vzor zadání BP ve formátu PDF vzorbp_2012.pdf
Podřízené stránky (1): Témata BP v akademickém roce 2011/2012
ĉ
Eduard Šittler,
23. 2. 2012 0:57
Ċ
Eduard Šittler,
23. 2. 2012 0:57
ĉ
Eva Švecová,
25. 2. 2013 1:06
Ċ
Eduard Šittler,
23. 2. 2012 1:05
Comments