Výuka‎ > ‎Závěrečné práce‎ > ‎Diplomové práce‎ > ‎

Témata DP v akademickém roce 2011/2012

Témata DP jsou zde pouze informativní, zapisování bude probíhat v rámci nového celofakultního elektronického systému, který by měl být spuštěn ke konci roku 2011.

Retail management:

Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

 • Malé faremní mlékárny v podmínkách ČR
 • Farmářské trhy - návrat k tradici
 • Kvalita dětských hřišť v kontextu značky Bezpečné hřiště
 • CSR v podmínkách společnosti Robert Bosch, GmbH

 Ing. Iveta Pavezová

Ing. Kamil Pícha, Ph.D.

 • Nákupní chování a postoje zákazníků vybrané maloobchodní jednotky - Albert Vestec
 • Trh hodinek (luxusního zboží - hodinky - šperky)
 • Současná role MAS v rozvoji regionu
 • Možnosti využití služeb společnosti Real COOP pro skupinu COOP
 • Postoje a nákupní chování zákazníků nákupního centra
 • Prodejna Mladá Vožice, 700 m2 - pozorování, průzkum mezi zákazníky, návrhy změn, Vnímání prodejny ze strany zákazníků, spokojenost s personálem (název bude upřesněn)
 • Analýza nákupních podmínek ve vybraném regionu - Klatovsko
 • Spotřebitelské vnímání společensky odpovědných aktivit v maloobchodě
 • Nákupní chování a postoje zákazníků vybrané maloobchodní jednotky - Tesco
 • Formy vzájemné spolupráce kooperačních sdružení 

Ing. Bc. Alena Srbová

 • Moderní technologie v maloobchodě  

doc. Ing. Antónia Štensová, PhD.

 • Farmářské trhy – nový nákupní fenomén
 • Od lojality k angažování zákazníků
 • Odpovědné a udržitelné podnikání v maloobchodě
 • Řízení sortimentu v maloobchodním podniku
 • Specifika organizace maloobchodního podniku
 • Specifika řízení lidských zdrojů v maloobchodním podniku  

Ing. Lucie Tichá, Ph.D.

 • Vlastní téma studentů - po konzultaci s vedoucí prací

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

 • Ceny a cenová politika v maloobchodním podnikání
 • Ekonomika a řízení vybraného maloobchodního řetězce
 • Vývoj maloobchodu v EU
 • Analýza fungování maloobchodního řetězce 

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

 • Elektronické podnikání - e-commerce, m-commerce
 • Využití marketingových nástrojů ve vybraném podniku
 • Využití moudrosti davu v marketingovém výzkumu
 • Vlastní téma 1
 • Vlastní téma 2

Cestovní ruch:

Mgr. Vladimír Dvořák

 • Projekt revitalizace kulturní památky v CR
 • Projekt revitalizace vybrané technické památky v CR
 • Projekt rozvoje CR na příkladu Havlíčkobrodska
 • Projekt využití regionální vnitrozemské dopravy pro CR
 • Projekt využití regionálního letiště pro CR¨
 • Vlastní téma

RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.

 • Preference atributů naučných stezek v NP a CHKO Šumava 1
 • Preference atributů naučných stezek v NP a CHKO Šumava 2
 • Preference atributů naučných stezek v PP Novohradské hory
 • Preference atributů naučných stezek na Třeboňsku
 • Vzdělávací význam naučných stezek 2
 • Návrh projektu rozvoje loveckého cestovního ruchu v Jižních Čechách

doc. Ing. Ján Orieška, PhD.

Ing. Petr Štumpf

 • Destinační strategie a její vliv na podniky cestovního ruchu
 • Marketingová komunikace vybrané destinace cestovního ruchu
 • Marketingová on-line strategie vybrané destinace v ČR
 • Návrh organizace destinačního managementu ve vybraném regionu ČR
 • Význam Evropského regionu Dunaj – Vltava pro rozvoj cestovního ruchu  

Ing. Roman Švec

 • Inovace stávajícího a tvorba nového produktu pro návstěvníky zámku Blatná
 • Catering jako možnost rozvoje produktu restaurace u Bubeníčků
 • Podnikatelský koncept ubytovacího zařízení v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic
 • Podniky služeb cestovního ruchu jako důležitá součást cestovního ruchu
 • Možnosti rozvoje úseku F&B WELLNESS HOTELU FRYMBURK
 • Nové trendy wellness služeb a jejich uplatnění ve WELLNESS HOTELU FRYMBURK
 • Rozvoj služeb WELLNESS HOTELU FRYMBURK  

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D.

 • Podnikatelský koncept ubytovacího zařízení ve venkovském cestovním ruchu
 • Podniky služeb cestovního ruchu jako důležitá součást cestovního ruchu – název bude upřesněn
 • Podnikatelský koncept zařízení stravovacích služeb v oblasti Praha-Koloděje

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

RNDr. Blažena Gehinová

Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

 • Branding destinace cestovního ruchu v Jihočeském kraji


Comments