Výuka‎ > ‎Závěrečné práce‎ > ‎

Diplomové práce


Podmínky pro udělení zápočtů za diplomovou práci

1. Diplomová práce 1

  • Zpracování projektu, rešerše literatury k tématu (knihy, články v odborných časopisech, cizojazyčné zdroje) a zahájení praktické části na diplomové práci podle dohody s vedoucím DP - např. provedení situační analýzy.

2. Diplomová práce 2

  • Kompletně zpracovaná diplomová práce.

Pokyny k odevzdávání diplomových prací


Souhrn diplomové práce v AJ: Povinná součást diplomové práce. Minimálně 15 řádek. Sourhn zařadit jako poslední kapitolu práce za literaturu a přílohu.

Počet odevzdaných exemplářů: min. 2 x svázaná práce, třetí, určená pro oponenta podle uvážení, 1 x elektronická verze (CD) - na sekretariát katedry.

7 x teze - 3-4 strany - na studijní oddělení.

Projekt diplomové práce

  • formulář projektu DP ve formátu DOC je ke stažení v příloze projdp_41520238.doc
  •  
    Zadání diplomové práce
  • formulář zadání DP ve formátu DOC je ke stažení v příloze tiskopis_dp_2012.doc
  • vzor zadání DP ve formátu PDF je ke stažení v příloze vzordp_2012.pdf

Důležité

Podrobnosti k zapisování najdete v e-learningovém systému Moodle v sekci KOD (katedra obchodu a cestovního ruchu)

Podřízené stránky (1): Témata DP v akademickém roce 2011/2012
ĉ
Eduard Šittler,
27. 7. 2011 1:39
ĉ
Eduard Šittler,
23. 2. 2012 1:16
Ċ
Eduard Šittler,
23. 2. 2012 1:16
ĉ
Eduard Šittler,
23. 2. 2012 1:16
Ċ
Eduard Šittler,
23. 2. 2012 1:17
Comments