Trénink manažerských dovedností - prezenční studium 11/12


Předmět:                        Trénink manažerských dovedností (TMD)
Semestr:                        ZS 2011/2012
Forma studia:               prezenční
Garant předmětu:        Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Vyučující:                      Ing. Petr Štumpf (pstumpf@ef.jcu.cz,
                                        č. dv. 101v)
Způsob zakončení:      zápočet

Anotace předmětu:

Předmět je zaměřen na rozvíjení dovedností, jejichž osvojení pomůže studentům v budoucím pracovním uplatnění. Stanovení priorit, time management a pravidelné plánování. Zadávání úkolů. Vedení týmu. Pochopení úlohy týmového hráče a způsobů, jak získat lidi pro své záměry. Vedení mítinků a porad. Komunikační techniky při vedení lidí. Koučování. Sledování definovaných úkolů. Motivace podřízených. Řešení konfliktních situací. Delegování úkolů na zaměstnance.

Povinná literatura:
 • Elektronická podpora v moodle 
 • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing, 2006. 
Bude dále postupně doplněna na cvičeních.

Osnova kurzu – témata seminářů:
 1. Úvod do kurzu - plán aktivit a úkolů 
 2. Sebeřízení - životní role a priority 
 3. Sebeřízení - úloha manažera 
 4. Osobnost manažera - networking a řešení konfliktních situací 
 5. Osobnost manažera - Vedení, koučování, motivace 
 6. Systémové myšlení - dovednosti systémového myšlení 
 7. Systémové myšlení - systémové archetypy 
 8. Plánování a dosahování cílů - strategické cíle, dílčí a postupné cíle 
 9. Time management - analýza a posuzování kvality času 
 10. Time management - plánování úkolů a činností v čase 
 11. Plánování a dosahování cílů - hodnocení a kontrola činností 
 12. Tvořivé myšlení - Případová studie 
 13. Rozhodování - Případová studie 
 14. Efektivita práce a úspora času 
Požadavky na zápočet:

A) Aktivní účast na seminářích

B) Splnění 3 z následujících 4 individuálních úkolů:
 1. Vypracovat vlastní CV - povinný pro všechny 
 2. Vymyslet situaci související s vedením a motivací zaměstnanců, kterou musí manažer řešit 
 3. Příběh podle vybraného systémového archetypu 
 4. Analýza času podle činností (2 pracovní dny) 

C) Splněná týmová práce
 • Případová studie - Využití brownfields ve venkovském prostoru 
Doplňující informace:
 • Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. 
 • Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
20. 9. 2011 3:42
Comments