Služby v cestovním ruchu - prezenční studium 12/13


Předmět: Služby v cestovním ruchu (SCR)

Semestr: ZS 2012/2013
Forma studia: prezenční
Garant předmětu: doc. Ing. Ján Orieška, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Ján Orieška, Ph.D. (jan.orieska@umb.sk)
Ing. Roman Švec (rsvec@ef.jcu.cz)
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je zdůvodnit význam poskytování služeb v procese uspokojování potřeb návštěvníků v cestovním ruchu a osvojit si technologii jejich zprostředkování, organizování a poskytování tak, aby získané poznatky byly využitelné v praxi.
Služby v cestovním ruchu. Informační služby. Dopravní služby. Ubytovací služby. Stravovací služby. Sportovně-rekreační a kulturně-společenské služby. Služby cestovních kanceláří a cestovních agentur. Průvodcovské a animační služby. Pojišťovací služby v cestovním ruchu. Lázeňské služby. Služby kongresového a incentivního cestovního ruchu. Služby venkovského cestovního ruchu. Služby pro specifické segmenty trhu cestovního ruchu. Ostatní služby v cestovním ruchu (směnárenské služby, cestovní doklady a celní řízení v cestovním ruchu, vízová agenda v zahraničním cestovním ruchu, zdravotnické opatření v zahraničním cestovním ruchu, konzulární pomoc českým občanům v zahraničí, služby místní infrastruktury ve vztahu k cestovnímu ruchu).

Povinná literatura:

 • ORIEŠKA, J. Služby cestovního ruchu. Praha: Idea servis, 2010 ISBN 978-80-85970-68-5

Doplňující zdroje:

 • PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. Cestovní ruch – výkladový slovník. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. (bez ISBN).
 • ČSN EN 13 809 Služby cestovního ruchu - Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) – Terminologie.
 • ČSN 18 513 Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování – Terminologie.
 • ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel.
 • Odborná časopisová literatura – C.O.T. business a j.
 • ORIEŠKA, J. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 6. vyd. Praha: Idea servis, 2007. ISBN 978-80-85970-57-9.
 • Webové stránky s aktuálními informacemi k jednotlivým tématům.
 • Zákon č. 159/1999 Sb. ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Osnova kurzu – témata přednášek:

 1. Cíl předmětu, zdůvodnění jeho obsahu a struktury.
 2. Potřeby návštěvníků v cestovním ruchu a jejich uspokojování s důrazem na služby cestovního ruchu. Podstata služeb a jejich znaky v cestovním ruchu. Klasifikace a charakteristika služeb v cestovním ruchu. Komplexnost a kvalita služeb cestovního ruchu. Poskytování služeb cestovního ruchu z hlediska živnostenského zákona.
 3. Informační služby. Význam poskytování informačních služeb v cestovním ruchu. Turistická informační centra. Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu. Internet.
 4. Dopravní služby. Význam a materiální podmínky poskytování služeb železniční, letecké, cestní, vodní a ostatní dopravy. Sortiment poskytovaných služeb. Práva a povinnosti cestujících. Jízdní, letový a lodní řád. Dopravní ceniny. Kódy IATA a ICAO a jejich význam.
 5. Ubytovací a stravovací služby. Význam a materiální podmínky poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. Klasifikace a kategorizace ubytovacích zařízení. Péče o hosta v ubytovacím zařízení. Služby ubytovacích zařízení. Odpovědnost za vnesené věci a za škody způsobené ubytovanému hostu. Kategorizace hostinských zařízení. Nabídka a realizace produktu hostinských zařízení. Formy rychlého stravování a občerstvení. Stolování. Odpovědnost za škodu na odložených věcech hosta.
 6. Sportovně-rekreační a kulturně-společenské služby. Charakteristika a význam poskytování sportovně- rekreačních a kulturně-společenských služeb. Podmínky jejich poskytování.
 7. Služby cestovních kanceláří a cestovních agentur. Význam, funkce a klasifikace cestovních kanceláří a cestovních agentur. Cestovní kanceláře v ČR a jejich spolupráce. Vybrané podmínky poskytování služeb cestovními kancelářemi a cestovními agenturami. Produkt cestovních kanceláří a cestovních agentur – zprostředkování, organizování a poskytovaní. Distribuce produktu cestovních kanceláří a cestovních agentur.
 8. Průvodcovské a animační služby. Průvodcovské a animační služby jako součást asistence v cestovním ruchu. Význam a klasifikace průvodcovských a animačních služeb. Zabezpečení poskytování animačních služeb. Animační aktivity v cestovním ruchu, jejich struktura a charakteristika.
 9. Pojišťovací služby v cestovním ruchu. Význam pojištění v cestovním ruchu. Smlouvy o pojištění v cestovním ruchu. Druhy pojištění v cestovním ruchu a jejich charakteristika. Nekomerční zdravotní pojištění návštěvníků v cestovním ruchu.
 10. Lázeňské služby. Indikační zaměření přírodních léčivých lázní. Materiální podmínky poskytování lázeňských služeb. Význam, charakteristika a klasifikace lázeňských služeb. Služby zdravotního cestovního ruchu.
 11. Služby kongresového a incentivního cestovního ruchu. Charakteristika a klasifikace kongresových akcí. Význam, podmínky a klasifikace kongresových služeb. Organizování kongresových akcí. Služby incentivního cestovního ruchu a jejich význam.
 12. Služby venkovského cestovního ruchu. Charakteristika a význam služeb venkovského cestovního ruchu. Standardizace zařízení služeb venkovského cestovního ruchu. Ubytovací, stravovací a doplňkové služby venkovského cestovního ruchu.
 13. Služby pro specifické segmenty trhu cestovního ruchu. Služby cestovního ruchu pro děti a mládež, pro mladé rodiny s dětmi, pro seniory, pro zájemce o dobrodružní cestovní ruch, pro zájemce o zážitkový cestovní ruch.
 14. Ostatní služby v cestovním ruchu. Směnárenské služby v cestovním ruchu. Cestovní doklady a celní řízení v cestovním ruchu. Vízová agenda v zahraničním cestovním ruchu. Zdravotnické opatření v zahraničním cestovním ruchu. Konzulární pomoc českým občanům v zahraničí. Služby místní infrastruktury ve vztahu k cestovnímu ruchu.

Osnova kurzu – témata seminářů:

 1. Úvod do studia předmětu. Systém práce na seminářích. Podmínky na získání zápočtu a úspěšné vykonání zkoušky. Zadání seminárních prací.
 2. Informační služby (T.I.C, turistické produkty) .
 3. Informační služby (informační materiály pro cestovní ruch), prezentace seminární práce „Aktuální problémy poskytování informačních služeb v cestovním ruchu“
 4. Aktivity kulturně historického cestovního ruchu, prezentace seminární práce „Aktuální problémy poskytování kulturně-historických služeb v cestovním ruchu“
 5. Lokalizace atraktivit sportovně rekreačních služeb,služby zimního střediska CR prezentace seminární práce „Aktuální problémy poskytování sportovně-rekreačních služeb v cestovním ruchu“
 6. Služby cestovních kanceláří a agentur, zákon 159/1999 Sb., prezentace seminární práce „Aktuální problémy poskytování služeb cestovními kancelářemi a cestovními agenturami“
 7. Lázeňská místa a lázeňské služby v ČR, prezentace seminární práce „Aktuální problémy poskytování lázeňských služeb v cestovním ruchu“
 8. Služby wellnes, provoz wellnes zařízení, prezentace seminární práce „Aktuální problémy poskytování wellnes služeb v cestovním ruchu“
 9. Dopravní služby jako atraktivita cestovního ruchu, prezentace seminární práce „Aktuální problémy poskytování dopravních služeb v cestovním ruchu“, průběžná kontrolní písemná práce
 10. Služby průvodců a animátorů v cestovním ruchu, prezentace seminární práce „Aktuální problémy poskytování služeb průvodců a animátorů v cestovním ruchu“
 11. Služby kongresového a incentivního cestovního ruchu, prezentace seminární práce „Aktuální problémy poskytování služeb kongresového cestovního ruchu“
 12. Poskytování služeb venkovské turistiky, prezentace seminární práce „Aktuální problémy poskytování služeb venkovského cestovního ruchu“
 13. Modelové příklady služeb zážitkového cestovního ruchu, komunikace při poskytování služeb, prezentace seminární práce „Komunikační problémy ve vztahu koncových zákazníků a poskytovatelů služeb“
 14. Prezentace zadané skupinové práce

Požadavky na zápočet:

a) uspokojivé hodnocení písemné seminární práce z hlediska obsahu a formy,
b) uspokojivé hodnocení power pointové a verbální prezentace výsledků seminární práce,
c) uspokojivé hodnocení průběžné kontrolní písemné práce,
d) aktivní podíl na zpracování skupinové práce,
e) účast na seminářích ve stanoveném rozsahu.

Požadavky na absolvování zkoušky:

Písemná a ústní prezentace znalostí z problematiky odpovídající osnově a obsahu kurzu formou kontrolních otázek.


Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
20. 9. 2012 1:24
Comments