Služby v cestovním ruchu - kombinované studium 12/13


Předmět: Služby v cestovním ruchu (SCR)

Semestr: ZS 2012/2013
Forma studia: kombinovaná
Garant předmětu: doc. Ing. Ján Orieška, Ph.D.
Vyučující: Ing. Roman Švec (rsvec@ef.jcu.cz)
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je zdůvodnit význam poskytování služeb v procese uspokojování potřeb návštěvníků v cestovním ruchu a osvojit si technologii jejich zprostředkování, organizování a poskytování tak, aby získané poznatky byly využitelné v praxi.
Služby v cestovním ruchu. Informační služby. Dopravní služby. Ubytovací služby. Stravovací služby. Sportovně-rekreační a kulturně-společenské služby. Služby cestovních kanceláří a cestovních agentur. Průvodcovské a animační služby. Pojišťovací služby v cestovním ruchu. Lázeňské služby. Služby kongresového a incentivního cestovního ruchu. Služby venkovského cestovního ruchu. Služby pro specifické segmenty trhu cestovního ruchu. Ostatní služby v cestovním ruchu (směnárenské služby, cestovní doklady a celní řízení v cestovním ruchu, vízová agenda v zahraničním cestovním ruchu, zdravotnické opatření v zahraničním cestovním ruchu, konzulární pomoc českým občanům v zahraničí, služby místní infrastruktury ve vztahu k cestovnímu ruchu).

Povinná literatura:

  • ORIEŠKA, J. Služby cestovního ruchu. Praha: Idea servis, 2010 ISBN 978-80-85970-68-5

Doplňující zdroje:

  • PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. Cestovní ruch – výkladový slovník. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. (bez ISBN).
  • ČSN EN 13 809 Služby cestovního ruchu - Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) – Terminologie.
  • ČSN 18 513 Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování – Terminologie.
  • ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel.
  • Odborná časopisová literatura – C.O.T. business a j.
  • ORIEŠKA, J. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 6. vyd. Praha: Idea servis, 2007. ISBN 978-80-85970-57-9.
  • Webové stránky s aktuálními informacemi k jednotlivým tématům.
  • Zákon č. 159/1999 Sb. ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Osnova kurzu – témata přednášek:

1. Cíl předmětu, zdůvodnění jeho obsahu a struktury. Podmínky na získání zápočtu a úspěšné vykonání zkoušky. Zadání seminárních prací.
Potřeby návštěvníků v cestovním ruchu a jejich uspokojování s důrazem na služby cestovního ruchu. Podstata služeb a jejich znaky v cestovním ruchu. Klasifikace a charakteristika služeb v cestovním ruchu. Komplexnost a kvalita služeb cestovního ruchu. Poskytování služeb cestovního ruchu z hlediska živnostenského zákona.
Informační služby. Význam poskytování informačních služeb v cestovním ruchu. Turistická informační centra. Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu. Internet. T.I.C, turistické produkty. Informační materiály pro cestovní ruch

2. Dopravní služby. Význam a materiální podmínky poskytování služeb železniční, letecké, cestní, vodní a ostatní dopravy. Sortiment poskytovaných služeb. Práva a povinnosti cestujících. Jízdní, letový a lodní řád. Dopravní ceniny. Kódy IATA a ICAO a jejich význam., Dopravní služby jako atraktivita cestovního ruchu
Ubytovací a stravovací služby. Význam a materiální podmínky poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. Klasifikace a kategorizace ubytovacích zařízení. Péče o hosta v ubytovacím zařízení. Služby ubytovacích zařízení. Odpovědnost za vnesené věci a za škody způsobené ubytovanému hostu. Kategorizace hostinských zařízení. Nabídka a realizace produktu hostinských zařízení. Formy rychlého stravování a občerstvení. Stolování. Odpovědnost za škodu na odložených věcech hosta.
Sportovně-rekreační a kulturně-společenské služby. Charakteristika a význam poskytování sportovně- rekreačních a kulturně-společenských služeb. Podmínky jejich poskytování. Aktivity kulturně historického cestovního ruchu. Lokalizace atraktivit sportovně rekreačních služeb, služby zimního střediska
Služby cestovních kanceláří a cestovních agentur. Význam, funkce a klasifikace cestovních kanceláří a cestovních agentur. Cestovní kanceláře v ČR a jejich spolupráce. Vybrané podmínky poskytování služeb cestovními kancelářemi a cestovními agenturami. Produkt cestovních kanceláří a cestovních agentur – zprostředkování, organizování a poskytovaní. Distribuce produktu cestovních kanceláří a cestovních agentur. Zákon 159/1999 Sb.“

3. Průvodcovské a animační služby. Průvodcovské a animační služby jako součást asistence v cestovním ruchu. Význam a klasifikace průvodcovských a animačních služeb. Zabezpečení poskytování animačních služeb. Animační aktivity v cestovním ruchu, jejich struktura a charakteristika.
Pojišťovací služby v cestovním ruchu. Význam pojištění v cestovním ruchu. Smlouvy o pojištění v cestovním ruchu. Druhy pojištění v cestovním ruchu a jejich charakteristika. Nekomerční zdravotní pojištění návštěvníků v cestovním ruchu.
Lázeňské služby a wellness služby. Indikační zaměření přírodních léčivých lázní. Materiální podmínky poskytování lázeňských služeb. Význam, charakteristika a klasifikace lázeňských služeb. Služby zdravotního cestovního ruchu. Lázeňská místa a lázeňské služby v ČR. Služby wellnes, provoz wellnes zařízení.
Služby kongresového a incentivního cestovního ruchu. Charakteristika a klasifikace kongresových akcí. Význam, podmínky a klasifikace kongresových služeb. Organizování kongresových akcí. Služby incentivního cestovního ruchu a jejich význam.

4. Služby venkovského cestovního ruchu. Charakteristika a význam služeb venkovského cestovního ruchu. Standardizace zařízení služeb venkovského cestovního ruchu. Ubytovací, stravovací a doplňkové služby venkovského cestovního ruchu.
Služby pro specifické segmenty trhu cestovního ruchu. Služby cestovního ruchu pro děti a mládež, pro mladé rodiny s dětmi, pro seniory, pro zájemce o dobrodružní cestovní ruch, pro zájemce o zážitkový cestovní ruch.
Ostatní služby v cestovním ruchu. Směnárenské služby v cestovním ruchu. Cestovní doklady a celní řízení v cestovním ruchu. Vízová agenda v zahraničním cestovním ruchu. Zdravotnické opatření v zahraničním cestovním ruchu. Konzulární pomoc českým občanům v zahraničí. Služby místní infrastruktury ve vztahu k cestovnímu ruchu.
Modelové příklady služeb zážitkového cestovního ruchu, komunikace při poskytování služeb

Požadavky na zápočet:

a) uspokojivé hodnocení písemné seminární práce z hlediska obsahu a formy,

b) uspokojivé hodnocení průběžné kontrolní písemné práce,

c) aktivní podíl na zpracování a prezentaci skupinové práce,

d) účast na konzultacích ve stanoveném rozsahu.

Požadavky na absolvování zkoušky:

Písemná a ústní prezentace znalostí z problematiky odpovídající osnově a obsahu kurzu formou kontrolních otázek.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
20. 9. 2012 1:04
Comments