Obchodní jednání - prezenční studium 12/13


Předmět: Obchodní jednání (OJ)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: prezenční
Garant předmětu: Ing. Kamil Pícha, Ph.D. Vyučující: Ing. Roman Švec (rsvec@ef.jcu.cz,)
Způsob zakončení: zápočet

Anotace předmětu:

Předmět seznámí posluchače se zásadami obchodního vyjednávání, základními komunikačními technikami při všech typech jednání. Student si prohloubí své znalosti v oblasti společenského styku a připraví se tak lépe na obchodní činnost jak v tuzemsku, tak v zahraničí

Povinná literatura:

 • GULLOVÁ, S., MÜLLEROVÁ, F.: Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN: 8024510219
 • GULLOVÁ, S., MÜLLEROVÁ, F., ŠRONĚK, I.: Společenská etiketa, obchodní a diplomatický protokol. Praha VŠH, 2004
 • ČERNÝ, V.: Prodejní techniky. Brno: Computer Press, 2003
 • TEGZE, O.: Neverbální komunikace. Brno: Computer Press, 2003
 • MARTINKOVÁ, V.: Člověk mezi lidmi, aneb kapitoly ze společenské výchovy. Praha: Trizonia 1998
 • ŠPAČEK, L.: Nová velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2008 ISBN 978-80-2041954-5

Doplňující zdroje:

 • Informační systém Moodle

Osnova kurzu

 1. Charakteristika obchodního jednání, typy prodejců, vlastnosti obchodníka
 2. Osobnost a image obchodníka
 3. Sociální komunikace a její druhy, verbální komunikace, rétorika
 4. Neverbální komunikace
 5. Prodejní prezentace, druhy prezentace, fáze prodejní prezentace
 6. Prezentační dovednosti obchodníka
 7. Prodejní rozhovor (příprava na rozhovor, úvod do prodejního rozhovoru, argumentace, zkušební uzavření prodeje)
 8. Prodejní rozhovor ( techniky odpovídání námitek, metody usměrňování a přesvědčování zákazníků, uzavření prodejního kontraktu)
 9. Neverbální komunikace při obchodním jednání
 10. Etické normy společenského styku při obchodním jednání
 11. Dress code pro obchodní s společenské akce
 12. Společenské vztahy a jejich role při obchodním jednání
 13. Běžné společenské a pracovní události
 14. Společenské akce a jejich význam při obchodním jednání

Požadavky na zápočet:

A) Aktivní účast na seminářích a splnění seminárních úkolů (student může chybět maximálně na dvou seminářích)
B) Složení ústního zápočtu

Doplňující informace:

Účast na výuce je podstatnou součástí celého procesu . Přítomnost studentů bude během semestru kontrolována. V případě nepřítomnosti je povinností studenta si probíranou problematiku doplnit.
Při setkáních bude probírán nejen teoretický základ, ale také mnoho praktických cvičení. Ke každému tématu jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium. Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v systému Moodle, proto jej prosím průběžně sledujte.
Na semináře je žádoucí, aby si studenti připravili aktuálních trendech v oblasti obchodních prezentací, prodejních dovedností a společenských trendů.
Při případných nejasnostech v probíraných tématech je možné využívat konzultační hodiny . Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit.Ċ
Eduard Šittler,
20. 9. 2012 0:44
Comments