Manažerský simulátor - kombinované studium 12/13


Předmět: Manažerský simulátor (MS)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: kombinovaná
Garant předmětu: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Vyučující: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Hana Škarvadová
Způsob zakončení: zápočet

Anotace předmětu:

V rámci tohoto předmětu studenti v týmech trénují řešení problémů spojených s rozhodováním o politikách obchodního podniku v silně konkurenčním prostředí nasyceného trhu. Vlastní manažerský simulátor RetailSim, vyvinutý podle zásad systémové dynamiky, umožňuje simulaci dopadů jejich různých rozhodnutí při zohlednění dostatečně realistických podmínek (zpoždění, omezení zdrojů apod.).
Simulovaná doba je 5 let, rozhodnutí se revidují po čtvrtletích. Kritériem úspěšnosti je dosažení určité hodnoty podniku v závěru simulace.

Povinná literatura:

  • Elektronická podpora v moodle
  • BENNETT, M. Řízení růstu. Praha: Profess Consulting, 2005.
  • LAMBDEN, J., TARGETT, D. Hospodaření malého podniku. Praha: Profess Consulting, 2005.

Osnova kurzu – témata:

  • Seznámení se zadáním, sestavení týmů a určení rolí a pravidel (1. konzultace)
  • Situační analýza firmy – zopakování (1. konzultace)
  • Situační analýza firmy – vlastní práce týmů
  • Vytvoření pětiletého plánu rozvoje firmy – vlastní práce týmů
  • Zadávání rozhodnutí do simulátoru a průběžná analýza odchylek + korekce (v rámci 2. a 3. konzultace bude představeno)
  • Závěrečné zprávy a vyhodnocení výsledků (moodle)

Požadavky na zápočet:

Úspěšné týmové absolvování simulace (30 bodů) a zpracování závěrečné zprávy (70 bodů). Minimální požadavek pro úspěšné absolvování předmětů je 60 bodů.

Doplňující informace:

Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte.
Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
21. 9. 2012 0:05
Comments