Lázeňství a wellnes - prezenční studium 12/13


Předmět: Lázeňství a wellness (LW)

Semestr: ZS 2012/2013
Forma studia: prezenční
Garant předmětu: Ing. Roman Švec
Vyučující: Ing. Petr Štumpf, Ing. Roman Švec
Způsob zakončení: zkouška

Anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem lázeňství a lázeňských a wellness služeb v cestovním ruchu, včetně socioekonomických přínosů, specifik trhu lázeňských a wellness služeb a specifikace lázeňství a wellness jako produktu destinace CR.

Povinná literatura

 • Kajlík, V. a kol.: České lázně a lázeňství. Praha: MMR, 2007. ISBN 978-80239-9330-1
 • Orieška, J.: Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea Servis, 2010. ISBN 978-80-85970-68-5
 • Poděbradský, J.: Wellness v ČR. Praha: MMR, 2008.

Doplňující zdroje

 • CzechTourism - http://www.czechtourism.cz
 • Ministerstvo pro místní rozvoj - http://www.mmr.cz
 • Svaz lázeňských míst - http://www.jedemedolazni.cz
 • Svaz léčebných lázní ČR - http://www.lecebne-lazne.cz
 • Zákon 164/2001 Sb. - Lázeňský zákon a související legislativa

Témata přednášek a cvičení

Přednášky:
 1. Úvod do problematiky lázeňství a wellness - vymezení základních pojmů.
 2. Historie lázeňství a wellness.
 3. Lázeňské služby a lázeňská zařízení (charakteristika a dělení lázeňských služeb a zařízení)
 4. Aspekty lázeňské péče a ekonomické přínosy.
 5. Význam organizací a asociací v lázeňství.
 6. Management lázeňského zařízení (exkurze).
 7. Wellness služby a wellness zařízení.
 8. Wellness jako zdravý životní styl ve vztahu k CR.
 9. Management wellness zařízení (exkurze).
 10. Trh lázeňských a wellness služeb. Význam lázeňství a wellness pro vybrané segmenty.
 11. Legislativa a podmínky podnikání v lázeňských a wellness službách.
 12. Marketing lázeňských a wellness služeb.
 13. Lázeňství a wellness jako produkt destinace CR.
 14. Závěrečná prezentace projektů.
Cvičení:
 1. Lázeňská místa v ČR a v zahraničí.
 2. Klimatické lázně + Green spa.
 3. Management lázeňského zařízení (exkurze).
 4. Případová studie - wellness jako součást produktu destinace.
 5. Management wellness zařízení (exkurze).
 6. Případová studie - lázeňská destinace.
 7. Závěrečná prezentace projektů.

Požadavky na zápočet

 • aktivní účast na cvičeních (povoleny max. 2 absence)
 • prezentace a odevzdání seminární práce

Ukončení předmětu

 • písemný test (10 otázek, 60% úspěšnosti)
 • ústní zkouška

Dokument ke stažení

syllabus LW ZS 2012
Ċ
Eduard Šittler,
20. 9. 2012 0:35
Comments