Kooperace v nákupu a prodeji - prezenční studium 12/13


Předmět: Kooperace v nákupu a prodeji (KNP)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: prezenční
Garant předmětu: Ing. Bc. Alena Srbová
Vyučující: Ing. Bc. Alena Srbová
Způsob zakončení: zápočet

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je rozšířit problematiku retail managementu o oblasti aplikace vhodných kooperačních forem v oblasti nákupu a prodeje. Strategie distribuční politiky, strategie nákupu a prodeje. Řízení marketingových cest, funkce, úrovně, tvorba marketingových cest, dynamika a formy. Formy kooperací, horizontální a vertikální kooperace, nákupní a prodejní kooperace. Podnikání ve franšízových řetězcích.

Povinná literatura:

 • Hesková, M. a kol.: Kooperace. Praha: Profess Consulting, 2005
 • Hesková, M.: Category management. Praha: Profess Consulting, 2006

Doplňující zdroje:

 • Vodáček, L., Vodáčková, O.: Strategické aliance se zahraničními partnery. Praha: Management Press, 2002.
 • Vodáček, L., Vodáčková, O.: Malé a střední podniky: Konkurence a aliance v
 • Evropské unii. Praha: NT Publishing, 2005.
 • Turnerová, L.: Franchising jako způsob kooperace malých a středních firem, Dimar
 • Praha 2000.

Osnova kurzu – témata přednášek:

 1. Pojetí kooperace
 2. Kooperační vazby. Faktory úspěchu kooperace. Problémové aspekty kooperací
 3. Strategické aliance. Klastry
 4. Joint venture. Franchising
 5. Category management
 6. Odbytová sdružení. Destinační management
 7. Přednáška externisty

Osnova kurzu – témata seminářů:

 1. Úvodní seminář
 2. Prezentace semestrálních prací
 3. Prezentace semestrálních prací
 4. Prezentace semestrálních prací
 5. Prezentace semestrálních prací
 6. Prezentace semestrálních prací
 7. Prezentace semestrálních prací, zápočtový test

Požadavky na zápočet:

 1. Individuální semestrální práce na jedno z témat zadaných na 1. semináři, její prezentace v určeném termínu a odevzdání v tištěné podobě na posledním cvičení.
 2. Zápočtový test.
 3. Student může chybět maximálně na jednom semináři.

Doplňující informace:

Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v informačním systému Moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte.Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
16. 9. 2012 23:59
Comments