Kooperace v nákupu a prodeji - kombinované studium 12/13Předmět: Kooperace v nákupu a prodeji (KNP)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: kombinovaná
Garant předmětu: Ing. Bc. Alena Srbová
Vyučující: Ing. Bc. Alena Srbová
Způsob zakončení: zápočet

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je rozšířit problematiku retail managementu o oblasti aplikace vhodných kooperačních forem v oblasti nákupu a prodeje. Strategie distribuční politiky, strategie nákupu a prodeje. Řízení marketingových cest, funkce, úrovně, tvorba marketingových cest, dynamika a formy. Formy kooperací, horizontální a vertikální kooperace, nákupní a prodejní kooperace. Podnikání ve franšízových řetězcích.

Povinná literatura:

 • Hesková, M. a kol.: Kooperace. Praha: Profess Consulting, 2005
 • Hesková, M.: Category management. Praha: Profess Consulting, 2006

Doplňující zdroje:

 • Vodáček, L., Vodáčková, O.: Strategické aliance se zahraničními partnery. Praha: Management Press, 2002.
 • Vodáček, L., Vodáčková, O.: Malé a střední podniky: Konkurence a aliance v
 • Evropské unii. Praha: NT Publishing, 2005.
 • Turnerová, L.: Franchising jako způsob kooperace malých a středních firem, Dimar
 • Praha 2000.

Osnova kurzu – témata přednášek:

 1. Pojetí kooperace
 2. Kooperační vazby. Faktory úspěchu kooperace. Problémové aspekty kooperací
 3. Strategické aliance. Klastry. Joint venture. Franchising
 4. Category management. Odbytová sdružení. Destinační management

Požadavky na zápočet:

A) Student/ka vypracuje individuální semestrální práci na téma, které bude sděleno na první konzultaci, tj. 12. 10. 2012. Vypracovanou semestrální práci vloží do Moodlu do pátku 07. 12. 2012. V týdnu od 10. do 12. 12. 2012 bude přes Moodle sděleno studentovi/studentce, zda byla práce uznána. Jestliže bude semestrální práce uznána, tak ji student/ka předá v tištěné podobě na poslední konzultaci, tj. 14. 12. 2012.

B) Zápočtový test.

Doplňující informace:

Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v informačním systému Moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
16. 9. 2012 23:55
Comments