Lázeňství a wellnes - kombinované studium 12/13


Předmět: Lázeňství a wellness (LW)

Semestr: ZS 2012/2013
Forma studia: kombinovaná
Garant předmětu: Ing. Roman Švec
Vyučující: Ing. Petr Štumpf, Ing. Roman Švec
Způsob zakončení: zkouška

Anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem lázeňství a lázeňských a wellness služeb v cestovním ruchu, včetně socioekonomických přínosů, specifik trhu lázeňských a wellness služeb a specifikace lázeňství a wellness jako produktu destinace CR.

Povinná literatura

 • Kajlík, V. a kol.: České lázně a lázeňství. Praha: MMR, 2007. ISBN 978-80239-9330-1
 • Orieška, J.: Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea Servis, 2010. ISBN 978-80-85970-68-5
 • Poděbradský, J.: Wellness v ČR. Praha: MMR, 2008.

Doplňující zdroje

 • CzechTourism - http://www.czechtourism.cz
 • Ministerstvo pro místní rozvoj - http://www.mmr.cz
 • Svaz lázeňských míst - http://www.jedemedolazni.cz
 • Svaz léčebných lázní ČR - http://www.lecebne-lazne.cz
 • Zákon 164/2001 Sb. - Lázeňský zákon a související legislativa

Témata konzultací

 1. Úvod do problematiky lázeňství a wellness - vymezení základních pojmů. Historie lázeňství a wellness. Lázeňská místa v ČR a v zahraničí
 2. Lázeňské služby a lázeňská zařízení (charakteristika a dělení lázeňských služeb a zařízení). Aspekty lázeňské péče a ekonomické přínosy. Význam organizací a asociací v lázeňství. Klimatické lázně + Green spa.
 3. Wellness služby a wellness zařízení. Wellness jako zdravý životní styl ve vztahu k CR. Význam wellness pro vybrané segmenty. Případová studie - wellness jako součást produktu destinace.
 4. Trh lázeňských a wellness služeb. Legislativa a podmínky podnikání v lázeňských a wellness službách. Marketing lázeňských a wellness služeb. Lázeňství a wellness jako produkt destinace CR. Případová studie - lázeňská destinace.

Požadavky na zápočet

 • povinná účast na první a závěrečné konzultaci
 • odevzdání seminární práce

Ukončení předmětu

 • Písemný test (10 otázek, 60% úspěšnosti)
 • ústní zkouška

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
19. 9. 2012 23:55
Comments