Výuka

Katedra obchodu a cestovního ruchu odborně garantuje studijní obor Obchodní podnikání v prezenční i kombinované formě studia. 

Zároveň se podílí na výuce vybraných předmětů i pro ostatní obory nejen na Ekonomické fakultě, ale i na jiných fakultách Jihočeské univerzity.