Unikátní technické atraktivity jižních Čech (2006)

přidáno: 2. 9. 2011 6:06, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:08 uživatelem Viktor Vojtko ]
Hesková, M., Gehinová, B., Dvořák, V., Navrátil, J., Šittler, E., Fellegiová, E. Unikátní technické atraktivity jižnch Čech. Praha : Profess Consulting s.r.o., 2007. 182 s. ISBN 978-80-7259-053-7.
Anotace

Publikace „Unikátní místní technické atraktivity Jihočeského kraje“ si klade za cíl poukázat na bohatství technických památek a atraktivit a iniciovat zájem o jejich využití v cestovním ruchu. Dílo je výsledkem řešení projektu WB-26-05, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci výzkumu pro potřeby regionů. Autorský kolektiv představují pracovníci katedry obchodu a cestovního ruchu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vydání publikace završuje dvě etapy prací, které probíhaly v roce 2005 a 2006. První etapa výzkumu zahrnovala stanovení metodického postupu a realizaci terénního průzkumu v rámci projektu „Technické památky v produktech cestovního ruchu“. Postupně vznikla rozsáhlá databáze informací, včetně fotodokumentace jednotlivých památek a atraktivit.

Zadanému cíli byla přizpůsobena i koncepce samotné publikace, která má ve čtenářích vyvolat zájem o technické památky a atraktivity a podnítit je k jejich návštěvě. Zvolený postup prezentace vybraných památek a atraktivit podle jednotlivých lokalit dává možnost tvorby samostatné nabídky produktů cestovního ruchu v oboru technických památek nebo obohacení stávajících turistických produktů. Samotná publikace může posloužit jako průvodce, kdy výběr textu a fotodokumentace poukazuje na určitou jedinečnost technických památek a místních atraktivit v Jihočeském kraji. Vedle fotodokumentace doprovázející text je pro čtenáře připraveno CD, které obsahuje obsáhlý uspořádaný soubor fotografií jednotlivých technických a unikátních památek a atraktivit.

Samotné zařazení objektů do publikace vyžadovalo stanovení kriterií pro jejich hodnocení. Do základní databáze objektů technických památek byly postupně doplněny unikátní místní atraktivity, které tvoří neoddělitelnou součást kulturně-historických památek a kulturních a společenských akcí v městském a vesnickém prostředí. Propojení technických památek s kulturně-historickými památkami a přírodními místní atraktivity svým potenciálem může být iniciální, prvotní podmínkou pro jejich využití v produktech cestovního ruchu.

Pro zařazení objektů do obrazové publikace bylo použito několik typů kriterií. Významné je jejich rozdělení podle kulturního a historického významu (vyhlášení za NKP - národní kulturní památku, KP - kulturní památku), ojedinělosti výskytu v rámci území České republiky, příp. Jihočeského kraje a ojedinělosti odvětvové výrobní struktury územní, jejich propojení na další technické památky a atraktivity, příp. navazující historické stavební objekty na území sídel a volné krajiny.

Zajímavá je z pohledu návštěvnosti i kategorizace podle odvětví výroby. Zařazení technických památek a atraktivit podle odvětví výroby zachycuje historickou výrobní strukturu určitého území. Odvětvová struktura vychází z přírodních podmínek, které vedly k rozvoji daného odvětví, příp. tradici pro určité výrobní zaměření. Pro území Jihočeského kraje jsou typická tato odvětví: zpracování zemědělských produktů a dřeva, vodohospodářské technické památky a atraktivity, dopravní technické památky a atraktivity, pozůstatky těžby surovin, technické památky a atraktivity po hutnické výrobě a kovovýrobě, ostatní výroby a technické památky a atraktivity stavebního charakteru
Comments