Spotřebitelské teorie a reálie - učebnice (2011)

přidáno: 5. 9. 2011 0:13, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:06 uživatelem Viktor Vojtko ]
Srbová, A., Vojtko, V. Spotřebitelské teorie a reálie. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN: 978-80-7394-266-3.
Anotace

Tato vysokoškolská učebnice je především určena vysokoškolským studentům. kteří se ve svém studiu zaměřují na oblast obchodního podnikání, a měli by v ní nalézt podstatnou část problematiky ochrany spotřebitele - nejen z hlediska spotřebitelů samotných, ale i povinností podnikatele, které je třeba ze zákona zabezpečit.

Účelem této publikace je poskytnout celkový přehled o problematice spotřebitele v širším kontextu, tj. jak s ohledem na Českou republiku, tak i EU a celosvětový vvoj. Nejdříve je proto pozornost věnována historii, dále současnému systému ochrany spotřebitele v rámci Evropské unie i v České republice - zejména právnímu systému, institucím, spotřebitelským organizacím a jejich financování atd. Závěr je věnován specifickým oborům v oblasti ochrany spotřebitele, a to konkrétně spotřebitelským smlouvám a finančním produktům.

Součástí každé kapitoly jsou též klíčová slova a kontrolní otázky, které by měly prověřit, zda student pochopil problematiku dané kapitoly. Navíc jsou k dispozici shrnující myšlenkové mapy, které jsou vhodnou pomůckou pro ty, kteří dávají přednost vizuální formě učení.

Hlavním cílem této vysokoškolské učebnice je, aby se stala podkladem pro pochopení podstaty a důležitosti ochrany spotřebitele v dnešním světě. Především proto, že každý z nás je spotřebitelem.
Comments