Rodinné firmy - zdroj regionálního rozvoje (2008)

přidáno: 4. 9. 2011 23:45, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:04 uživatelem Viktor Vojtko ]
Hesková, M., Hurtová, J., Vojtko, V. Rodinné firmy - zdroj regionálního rozvoje. Praha : Profess Consulting s.r.o., 2008. 140 s. ISBN 978-80-7259-062-9.
Anotace

V České republice dosud není věnována problematice rodinného podnikání dostatečná pozornost, přestože představuje významnou součást národní ekonomiky a do budoucna představuje významnou součást národní ekonomiky a do budoucna se dá očekávat, že význam rodinných firem bude stoupat, stejně tak, jako je tomu ve vyspělých státech světa.

Základním cílem autorů je rozšířit teoretický základ rodinného podnikání a dále uvést příklady rodinného podnikání z vyspělých tržních ekonomik světa - USA a Irska. Autoři se domnívají, že zcela nepopsaným listem v ČR je poradenství pro rodinné podniky, proto je v publikaci této problematice věnována zvýšená pozornost.
Mimoto jsou zde prezentovány výsledky vlastních výzkumů - jak v mezinárodním měřítku, tak i v oblasti jižních Čech.
Comments