Kooperace II - Forma rozvoje regionálního trhu (2006)

přidáno: 2. 9. 2011 5:57, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:14 uživatelem Viktor Vojtko ]
Hesková, M. a kol. Kooperace II - Forma rozvoje regionálního trhu. Praha: Profess Consulting s.r.o. 2006. ISBN 978-80-7259-054-4
Anotace 

Publikace Kooperace II - Forma rozvoje regionálního trhu volně navazuje na předchozí díl z roku 2005. Naznačuje základy geografických aspektů sektoru služeb a možné metody lokalizace. 

Pro rozšíření teoretických předpokladů je analogicky zařazena část popisu možností dalších forem kooperace, a to v podobě odbytových družstev a rodinných podniků. 

Druhá část publikace prezentuje jednotlivé formy kooperace formou případových studií konkrétních firem. Výběr firem je jednak výsledkem terénní práce autorů, jednak byl veden s ohledem na vybrané formy kooperace vhodné pro oblast podnikání malých a středních firem s využitím sociálně ekonomického potenciálu regionů.
Comments