Encyklopedie družstevnictví 2 (2006)

přidáno: 2. 9. 2011 5:54, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:12 uživatelem Viktor Vojtko ]
Hesková, M., Šúbertová, E., Bartáková, L., Pícha, K., Baruchelli, P., Badeanschi, E., Paier, M., Fink, M., Roessl, D. Encyklopedie družstevnictví - Svazek 2. Bratislava : KARTPRINT, 2006. 109 s. ISBN 80-88870-61-5.
Anotace

Výběr družstevních systémů zařazených do Encyklopedie pokračuje italským družstevnictvím. Autorky této kapitoly patří do mezinárodního řešitelského týmu projektu. Rakouské družstevnictví je zpracováno třemi autory z Hospodářské univerzity ve Vídni, odborníky na družstevní problematiku z Výzkumného ústavu pro spolupráci a družstva této univerzity. Do druhého svazku Encyklopedie se podařilo získat informace o skandinávských družstvech, která pracují ve vybraných sektorech družstevního podnikání na principu úzkých kooperačních vazeb. Na překladu anglických textů se podíleli řešitelé projektu COCADE.

Úvodní část Encyklopedie reaguje na skutečnost aktuálnosti problematiky družstevnictví v mezinárodním kontextu, o čemž svědčí závěry uvedené ve zprávě generálního tajemníka OSN a další dokumenty, které se věnují významu družstev pro současný hospodářský vývoj států a regionů. V galerii významných osobností jsou představeny dvě postavy spojené s družstevní historií. Don Lorenzo Guetti se zabýval příčinami rostoucí vlny emigrace v italském regionu Trentino. Pro řešení nepříznivé situace našel odpověď v hodnotách a družstevních principech. Historie hodnotí Dona Guettiho jako osobnost, která zanechala silný odkaz jednoty, lidskosti a solidarity družstevnímu hnutí nejen v Trentinu. Další osobností je Friedrich Wilhem Raiffeisen, který se zasloužil o rozvoj úvěrových družstev a vznik první družstevní bankovní asociace. Úspěšný koncept Raiffeisena posloužil jako vzor pro další rozvoj a celosvětový rozmach této družstevní formy podnikání.
Comments