Encyklopedie družstevnictví 3 (2007)

přidáno: 2. 9. 2011 6:12, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:07 uživatelem Viktor Vojtko ]
Pícha, K., Dvořák, V., Šúbertová, E., Cápová, H., Mačerinskiene, I., Veličkiate, R. Encyklopedie družstevnictví. Svazek 3.. Bratislava : KARTPRINT, 2007. 120 s. ISBN 978-80-88870-67-8.
Anotace

V návaznosti na předcházející dva svazky Encyklopedie družstevnictví se mezinárodní tým autorů zaměřil na družstevní systémy dalších evropských zemí. Tentokrát se autoři ve svém výběru zaměřili na země bývalého východního bloku, v nichž byl vývoj družstevního systému a jednotlivých družstevních sektorů po určitou dobu poznamenán odlišnou ideologií a odlišným přístupem k postavení družstevnictví v rámci centrálně plánovaného národního hospodářství i občanské společnosti. 

Zkoumané družstevní systémy prozatím patří mezi méně známé či prozkoumané. Přesto i ony skýtají zajímavou historii s odlišnými výchozími podmínkami pro rozvoj družstevnictví ve srovnání s kolébkou družstevnictví - Velkou Británií - i dalšími státy západní Evropy, a to jak v jeho počátcích v 19. století, tak i v průběhu 20. století a v současnosti.
Comments