Category management (2006)

přidáno: 2. 9. 2011 6:17, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:06 uživatelem Viktor Vojtko ]
Hesková, M. Category management. Praha : Profess Consulting, s.r.o., 2006. 184 s. ISBN 80-7259-049-9.
Anotace

Rostoucí konkurenční prostředí, globalizační trendy, nasycenost trhů a změny nákupního chování vedou společnosti ke zdokonalování forem podnikového řízení a k hledání nových efektivních forem spolupráce. Některé možnosti jak se s těmito trendy vyrovnat a čelit jim, byly již ve strategiích firem využity. Proto jsou vyhledávány nové přístupy a aplikovány efektivní komplexní metody, které jsou schopny reagovat na měnící se požadavky a nastupující trendy.

Jedna z oblastí zdokonalování firemních postupů je v oblasti logistického řetězce produktů od výrobce k zákazníkovi, kde se uplatňují progresivní metody vedoucí k optimalizaci jednotlivých prvků tohoto procesu - v retailových firmách je to především Category Management, kterým se tato publikace podrobně zabývá.
Tato metoda je současně uvedená do kontextu následujících používaných postupů a marketingových aplikací: ECR (Efficient Consumer Response), EDI (Electronic Data Interchange), RFID (Radio Frequency Identification), CRM (Customer Relationship Management), CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishement), Balanced Scorecard (strategický systém měření výkonnosti podniků) a Brand Management (řízení značek).

Součástí publikace jsou i případové studie z českého prostředí, na kterých jsou ukázány praktické postupy a problémy.
Comments