Kulatý stůl "Spolupráce VŠ s praxí"

přidáno: 21. 9. 2011 3:50, autor: Viktor Vojtko   [ aktualizováno 21. 9. 2011 3:52 ]
Kulatý stůl oboru obchodní podnikání "Vztahy VŠ s praxí" proběhl za účasti zástupců MŠMT i praxe na půdě EF JU dne 7.12.2009.

Od uspořádání tohoto kulatého stolu jsme si slibovali především rozšíření dialogu mezi VŠ a praxí v oblastech přípravy kvalitních lidských zdrojů v oborech obchodu a cestovního ruchu na EF JU.

Na programu bylo:
  • Prezentace australského modelu spolupráce škol s praxí, výsledky výzkumu ohledně postojů VŠ pedagogů vzhledem ke spolupráci s praxí v Austrálii a Malajsii (R. Bergami, A. Schuller)
  • Prezentace výsledků výzkumu postojů českých VŠ pedagogů v ekonomických disciplínách vzhledem ke spolupráci s praxí (V. Vojtko)
  • Diskuze se zástupci praxe ohledně profilu absolventů oboru obchodní podnikání na EF JU, včetně vystoupení J. Svobody z DA ČR

Podařilo se navázat několik kontaktů pro další dlouhodobou spolupráci a kulatý stůl tak považujeme za úspěšný začátek ještě širší spolupráce s praxí než doposud. Doufáme tak, že kulatý stůl přispěl k otevření naší fakulty praxi a v obdobných aktivitách se proto chystáme pokračovat i nadále.

Kulatý stůl byl pořádán v rámci projektu ESF "Rozvoj výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě JU" č. CZ.1.07/2.3.00/09.0205.
Comments