INPROFORUM 2011

přidáno: 21. 9. 2011 3:54, autor: Viktor Vojtko
I přes oživení globální ekonomiky, ekonomická krize zůstává hlavním tématem diskusí akademických i praktických ekonomů, ať již z pohledu příčin jejího vzniku, jejích dopadů, adekvátních hospodářských politik či návrhů změn existujících institucí. Ačkoliv se jednalo o krizi globálních rozměrů, její dopady se významně liší z regionálního pohledu. Konference poskytuje prostor pro diskusi těchto dopadů ekonomické krize na reálnou ekonomiku, finanční trhy či finanční instituce, včetně témat na tuto problematiku navazujících.

Mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2011 je organizována Ekonomickou fakultou pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Jazyky konference jsou čeština, angličtina a slovenština.

Katedra obchodu a cestovního ruchu zde garantuje odbornou sekci Obchod, marketing a cestovní ruch.

Comments