Věda a výzkum‎ > ‎

Konference, semináře a workshopy


TourConf 2011

přidáno: 9. 1. 2012 3:48, autor: Eduard Šittler   [ aktualizováno 9. 1. 2012 3:51 ]

Bližší informace o konané konferenci naleznete na vlastních webových stránkách zde.

INPROFORUM 2011

přidáno: 21. 9. 2011 3:54, autor: Viktor Vojtko

I přes oživení globální ekonomiky, ekonomická krize zůstává hlavním tématem diskusí akademických i praktických ekonomů, ať již z pohledu příčin jejího vzniku, jejích dopadů, adekvátních hospodářských politik či návrhů změn existujících institucí. Ačkoliv se jednalo o krizi globálních rozměrů, její dopady se významně liší z regionálního pohledu. Konference poskytuje prostor pro diskusi těchto dopadů ekonomické krize na reálnou ekonomiku, finanční trhy či finanční instituce, včetně témat na tuto problematiku navazujících.

Mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2011 je organizována Ekonomickou fakultou pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Jazyky konference jsou čeština, angličtina a slovenština.

Katedra obchodu a cestovního ruchu zde garantuje odbornou sekci Obchod, marketing a cestovní ruch.

CITEM 2011

přidáno: 21. 9. 2011 3:53, autor: Viktor Vojtko

Už druhým rokem letos pořádáme mezinárodní konferenci CITEM. Tentokrát v Táboře v termínech 7. - 9. 12. 2011. Více informací naleznete na webových stránkách konference

Kulatý stůl "Spolupráce VŠ s praxí"

přidáno: 21. 9. 2011 3:50, autor: Viktor Vojtko   [ aktualizováno 21. 9. 2011 3:52 ]

Kulatý stůl oboru obchodní podnikání "Vztahy VŠ s praxí" proběhl za účasti zástupců MŠMT i praxe na půdě EF JU dne 7.12.2009.

Od uspořádání tohoto kulatého stolu jsme si slibovali především rozšíření dialogu mezi VŠ a praxí v oblastech přípravy kvalitních lidských zdrojů v oborech obchodu a cestovního ruchu na EF JU.

Na programu bylo:
  • Prezentace australského modelu spolupráce škol s praxí, výsledky výzkumu ohledně postojů VŠ pedagogů vzhledem ke spolupráci s praxí v Austrálii a Malajsii (R. Bergami, A. Schuller)
  • Prezentace výsledků výzkumu postojů českých VŠ pedagogů v ekonomických disciplínách vzhledem ke spolupráci s praxí (V. Vojtko)
  • Diskuze se zástupci praxe ohledně profilu absolventů oboru obchodní podnikání na EF JU, včetně vystoupení J. Svobody z DA ČR

Podařilo se navázat několik kontaktů pro další dlouhodobou spolupráci a kulatý stůl tak považujeme za úspěšný začátek ještě širší spolupráce s praxí než doposud. Doufáme tak, že kulatý stůl přispěl k otevření naší fakulty praxi a v obdobných aktivitách se proto chystáme pokračovat i nadále.

Kulatý stůl byl pořádán v rámci projektu ESF "Rozvoj výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě JU" č. CZ.1.07/2.3.00/09.0205.

1-4 of 4