Věda a výzkum‎ > ‎

Granty a výzkumy


GAJU 2013 - Determinanty trhu bioprodukce (Jihočeský kraj)

přidáno: 7. 5. 2013 7:17, autor: Viktor Vojtko

Ing. Hana Doležalová získala výzkumný grant Grantové agentury Jihočeské univerzity na téma Determinanty trhu bioprodukce (Jihočeský kraj).

Aplikovaný výzkum - E.ON - 2013

přidáno: 7. 5. 2013 7:14, autor: Viktor Vojtko

Tým z katedry obchodu a cestovního ruchu navázal dlouhodobou spolupráci s firmou E.ON v oblasti marketingových výzkumů a zpracování marketingových dat. Součástí této spolupráce jsou odborné konzultace k marketingovým výzkumům a expertní pomoc při tvorbě systému pro podporu marketingového rozhodování, zejména v souvislosti se zákaznickou retencí a akvizicí. 

Cílem celého projektu je více porozumět chování zákazníků a využít tyto znalosti ke zefektivnění marketingové komunikace E.ON. Na druhé straně je však přístup k reálným datům o zákaznících E.ON i příležitostí pro vědecké zkoumání a vývoj nových metod podpory rozhodování v této oblasti, například formou aplikace tzv. multiagentních přístupů. Snahou je tedy propojit podporu rozhodování založenou na datech (data mining) s přístupy založenými na znalostech (modelování).

Zástupci obou stran, za E.ON Energie Martin Dvořák, člen představenstva, a Václav Krásnický, vedoucí Business Development společnosti E.ON Energie, a.s., a za EF JČU Ladislav Rolínek, děkan ekonomické fakulty, a Viktor Vojtko, proděkan ekonomické fakulty pro zahraniční vztahy, tento záměr dlouhodobé spolupráce stvrdili svými podpisy 31. ledna 2013.

1-2 of 2