Věda a výzkum

Vědeckovýzkumná činnost katedry je směrována do oblastí spojených s malým a středním podnikáním, marketingem a cestovním ruchem.

Detailnější informace jsou k dispozici na stránkách pedagogů, případně u jednotlivých projektů.