Reakreditace OP 2012 - elektronické studijní materiály

Kurzy v e-learningovém prostředí Moodle

Níže uvedené kurzy jsou již převedeny do aktuální verze prostředí moodle (moodle.ef.jcu.cz), která je funkční od ledna 2012. Další kurzy prozatím zůstávají ve starší verzi moodle (moodle09.ef.jcu.cz), přičemž budou převedeny od ZS 2012 (jedná se zejména o předměty, které se vyučují pouze v zimním semestru).

Obchod, Marketing 

Cestovní ruch

Ekonomie

Řízení, logistika, služby

Účetnictví, daně

Matematika, Statistika, Informatika, Operační analýza


Comments