O katedře‎ > ‎

Fotogalerie

Rok 2012

 Holandsko 15. - 18.11. 2012

Dne 15. 11. 2012 studenti 2. a 3. ročníku bakalářského studia oboru OP, specializace cestovní ruch a 1. ročníku navazujícího studia odjeli ve 20.00 hodin od budovy Ekonomické fakulty  na exkurzi do Holandska.

Trasa vedla přes Rozvadov, kde jsme opustili ČR a po nočním přejezdu Německem a jsme v ranních hodinách jsme přijeli do Aalsmeeru. Zde jsme navštívili světoznámou burzu květin, která uchvátila asi každého z nás, nejen z hlediska velikosti, ale také nepochybně z hlediska organizace. Měli jsme možnost vidět jak tato burza květin funguje. Mozkem celé burzy jsou dvě velké aukční místnosti vybavené počítači, kde obchodníci vybírají a nakupují nabízené květiny v tzv. holandské dražbě, tzn. vyvolávací cena se postupně snižuje.

Z Aalsmeeru  jsme se přesunuli na sýrovou farmu Alida Hoeve, kde nás přivítali pracovníci v tamním kroji a provedli nás výrobnou sýrů s odborným výkladem, jak sýry vyrábí. Součástí prohlídky byla i   ochutnávka všech možných sýrů, které zde vyrábí. Nedílnou součástí sýrové farmy je ukázková dílna na výrobu holandských dřeváků, které jsme si také mohli vyzkoušet.

Po návštěvě sýrové farmy následoval přejezd do Volendamu, kde jsme prošli přístavní rybářskou vesnici, která v minulosti byla významná z hlediska rybolovu. V přístavu jsme mohli vidět rybářské lodě a obdivovat moderní jachty v přístavu, zakoupit ryby či jiné místní pochutiny. Po prohlídce vesnice jsme odjeli do skanzenu v Zaanse Schanz, kde jsme si mohli prohlédnout nejen klasické větrné mlýny holandského typu, ale i typická historická holandská stavení, z nichž některé jsou trvale obydlené. To v nás zanechalo mnoho zajímavých pocitů a zážitků.

V podvečerních hodinách po ubytování v Etap hotelu Amsterdam Airport jsme měli osobní volno.

V sobotu 17. 11. 2012 ráno jsme z hotelu odjeli do Amsterdamu. Zde jsme navštívili brusírnu diamantů s rozsáhlou expozicí. Prohlídka byla velmi poučná a zajímavá pro nás všechny také tím, že jsme zde měli výklad připraven i v češtině. Zbytek dne jsme strávili ve městě, procházkami po ulicích Amsterdamu, květinových trzích, náměstí Dam aj. V neposlední řadě jsme se projeli vyhlídkovou lodí po vodních kanálech (grachtech) historickou částí Amsterdamu. Plavba trvala necelou hodinu. Za tu dobu jsme viděli z lodi spoustu dokonalostí, ale i nedostatků Amsterdamu. Hodně nás zaujali tzv. amsterdamské tančící domy. Takto se říká v Amsterdamu takovým domům, které jsou křivě postavené, takže na pohled působí, jako kdyby uhýbaly, vybočovaly či se předkláněly. Od dvou do šesti hodin jsme měli osobní volno, kdy jsme si mohli individuelně prohlédnout další atraktivity města. V 18.00 hodin jsme se všichni sešli u autobusu a odjeli směrem ČR.

Exkurze pro nás byla užitečná, poučná, zajímavá. Všichni byli nadšení z celého Holandska, jelikož jsme se dozvěděli mnoho nových, zajímavých a někdy i překvapujících informací. Rádi bychom poděkovali panu Mgr. Dvořákovi za obsáhlý výklad o Holandsku, ve kterém nám byly podány i informace o této malé zemi, které v běžných bedekrech nenalezneme. Velký dík patří všem, kteří nám umožnili se této exkurze zúčastnit a těšíme se na další podobné exkurze.

Holandsko listopad 2012

 

Selibov 23.5. 2012

V rámci aplikované výuky uspořádali studenti druhého ročníku bakalářského studia oboru OP CR odbornou exkurzi do obce Selibov nedaleko hlavní silnice z Českých Budějovic do Písku. Cílem exkurze bylo seznámit se s výsledky revitalizace technické památky v obci - bývalé kovárny. Celý objekt byl rekonstruován a přeměněn v Pohádkovou kovárnu. Využity byly jak vnitřní prostory (obytné i kovárny), tak i bezprostřední okolí (dvůr, zahrada, stodola).

Selibov - kovárna - 23.5. 2012 

Slovinsko – Chorvatsko

6.  - 10. 5. 2012

Náš autobus vyjížděl od děkanátu Ekonomické fakulty v neděli 6.5. ve 23 hodin.

Po klidném nočním přejezdu přes Rakousko se stalo ráno v pondělí 7.5. první zastávkou historické město Piran ve Slovinsku. Zde jsme se dozvěděli řadu zajímavostí o Piranu a jeho historii. Po prohlídce města jsme se pěšky přesunuli do nedaleké Portorože. Zde nás již očekávala Šárka Kroupová - studentka Jihočeské univerzity, Ekonomické fakulty, která zde studuje v rámci programu Erasmus. Ochotně nás provedla prostorami partnerské Fakulty Turistica v Portoroži. Poté jsme byli velice srdečně přijati i vedením školy. Při následující přátelské diskuzi byla probrána různá témata, ale zejména pak možnosti studia v zahraničí, jeho výhody i nevýhody. Po skončení návštěvy jsme odcestovali do Chorvatska na ostrov Rab.

úterý 8.5. jsme v rámci naplánované exkurze navštívili vybrané ubytovací kapacity Hotelové společnosti Hoteli Imperiál d.d. na ostrově Rab. Průvodcem nám byl zástupce společnosti pan Petar Žigo. Jako první jsme navštívili Grand hotel Imperial, kde nás velice příjemně přivítal ředitele hotelu. Ten nás také po celou dobu návštěvy hotelu doprovázel zasvěceným a odborným výkladem a umožnil nám prohlédnout si veškeré provozy v hotelu včetně kuchyně a jiné, do kterých se běžný host nedostane.Od Grand hotelu Imperialu jsme se přesunuli do hotelu Carolina (letovisko Suha Punta) a odtud pak do letoviska San Marino (hotel Plaža) s jedinou místní písečnou pláži. V odpoledních hodinách jsme se seznamovali s historií ostrova a města Rab.

Středa 9.5. byla věnována poznávání zajímavostí okolí a krásám pobřeží ostrova z paluby výletní lodí Vojka. V průběhu plavby spojené s přistáním byla k obědu podávána typická chorvatská specialita – ryba „škarpina na roštu“. V podvečerních hodinách studenti prvního ročníku navazujícího studia připravili workshop a svými přednesenými příspěvky a vystoupeními doplnili teoretické i praktické poznatky dalších účastníků exkurze.

Ve čtvrtek 10.5. po snídani jsme opustili ostrov Rab trajektem na pevninu a pokračovali dále  do hlavního města Chorvatska Záhřebu. Návštěva a prohlídka metropole Chorvatska byla důstojnou tečkou celé exkurze a i rovněž pěkné počasí po celou dobu přispělo ke spokojenosti všech zúčastněných studentů druhého ročníku OP CR a prvního ročníku navazujícího studia OP CR.

Chorvatsko 2012


 

EXKURZE DO PIVOVARU BUDVAR

Přestupný rok a 29. den února využili studenti oboru OP CR k prohlídce pivovaru Budvar v rámci aplikované průvodcovské činnosti.

Budvar 29.2. 2012

 

 Rok 2011

 

EXKURZE V DRÁŽĎANECH

Dne 15. prosince tohoto roku se studenti 2. a 3. ročníku oboru cestovního ruchu Jihočeské univerzity zúčastnili exkurze hlavního a zároveň největšího města Saska – Drážďan.

Odjezd z Českých Budějovic se koná v půl sedmé ráno. Cesta probíhá bez jakýchkoliv problémů. Už v autobuse jsme obeznámeni s úkoly, jejichž cílem bylo zjištění typických atributů Vánoc, tradičních zvyklostí a pokrmů. Po dlouhé téměř 4 hodinové jízdě jsme konečně v cíli a s radostí se vydáváme plnit úkoly na základě poznání kultury, historie města a v neposlední řadě vstřebat atmosféru známých adventních trhů. V největším městě Saska můžeme nalézt řadu proslulých památek. My jsme měli možnost tyto klenoty Drážďan nejen vidět na vlastní oči, ale také díky výkladu se dozvědět i něco málo o historii těchto pamětihodností. V průběhu dne navštěvujeme spoustu významných historických staveb, které stojí za návštěvu, avšak největší dojem v nás zanechává návštěva Zwingeru a jeho zahrad. Zde se rozdělujeme na jednotlivé skupinky, které se rozprchají do různých stran města. Někteří navštěvují galerii, jiný kostel nebo adventní trhy. Přičemž naší společnou zastávkou jsou stánky s tradičními pokrmy, kde si velice pochutnáváme.

Díky počasí, které nám přálo, se vše vydařilo tak jak mělo. Tato exkurze nás nejen jako studenty oboru cestovního ruchu, ale také návštěvníky načerpávající vánoční náladu velice obohatila. Celkové dojmy hodnotíme tedy velice pozitivně. Děkujeme panu Mgr. Vladimíru Dvořákovi a těšíme se na další společný výlet.

Markéta Kováčová
Gabriela Kaitmanová

Drážďany 15.12. 2011

 
 
 

Exkurze na Slovensko 13. - 16. 10. 2011

Od děkanátu Ekonomické fakulty vyrazil autobus přesně v 6:45 ráno. Po krátké pauze na hranicích, kterou zpestřilo typické uvítaní účastníku exkurze v cizí zemi jedním ze studentu, autobus pokračoval v jízdě do hlavního města Slovenska Bratislavy. Zde následovala prohlídka historického centra a bratislavského hradu s výkladem nejdůležitějších informací o Bratislavě a její historii. V odpoledních hodinách pokračovala exkurze návštěvou historického královského města Trenčín. Po příjezdu do Trenčína následovala prohlídka centra města s výkladem, který si připravil jeden ze studentu. Po návštěvě Trenčína následoval přesun do místa ubytování do pensionu Rosnička v Kraľovanoch. Účastníci exkurze zde nalezli velice příjemné ubytování a stravování v podobě domácí slovenské kuchyně. Další den byla na programu exkurze návštěva mincovny v Kremnici. Zde byly studenti obeznámeni s historií a současností mincovny nejenom teoreticky ale i prakticky díky názorným ukážkám metod ražení. Banská Štiavnica byla druhou zastávku v programu exkurze. Zde si studenti prohlédli Banské muzeum v přírodě a absolvovali s odborným průvodcem prohlídku štoly Bartolomej, kde se dozvěděli fakta o historii a současnosti hornictví na Slovensku. Poslední třetí zastávkou bylo město Banská Bystrica, centrum slovenského národního povstání během druhé světové války, kde se navštívilo muzeum slovenského národního povstání a jeho venkovní expozici. Návrat na ubytování byl kolem 7 hodiny večerní. Třetí den se studenti seznámili s přírodní stránkou Slovenska. Nenáročná turistika ve Vysokých Tatrách spolu s prohlídkou Demänovské jeskyně Slobody v Nízkých Tatrách patřila mezi názorné ukážky přírodního bohatství a krás Slovenska. Poslední den exkurze navštívili studenti jeden z nejnavštěvovanějších hradu Slovenska, Oravský hrad. Poslední zastávkou před návratem bylo muzeum slovenské dediny v Martine. Díky vynikajícímu odbornému výkladu průvodce a i názorným ukázkám byly studenti obeznámení se životem lidí na vesnici v dobách minulých a to s odlišností na ruzne oblasti Slovenska jako např. Liptov, Turiec, Orava, Kysuce atd. To byla i poslední informace, kterou se studenti o Slovensku dozvěděli. Během celé exkurze studenti aktivně přispívali svými připravenými výstupy a obohacovali tak své kolegy o cenné informace a fakty. Příjezd před děkanát ekonomické fakulty byl ve 22:00.


Exkurze do Holandska

Ve dnech 16. až 17. 4. 2011 se uskutečnila odborná exkurze studentů do Holav Keukenhofu aj.ndska s návštěvou nejznámějších atraktivit, jako je květinová burza v Aaalsmeeru u Amstrdamu, brusírna diamantů v Amsterdamu, Madurodam (Holandsko v malém), květinová výstava v Keukenhofu.


 

 Exkurze na zámek Hluboká nad Vltavou

Dne 8.3. 2011 se uskutečnila návštěva zámku Hluboká nad Vltavou se zaměřením na průvodcovské služby poskytované turistům. Exkurze proběhla v rámci výuky předmětu Metodika průvodcovské činnosti ve druhém ročníku bakalářského studia specializace cestovní ruch. V rámci následujícího semináře proběhla diskuse k činnosti průvodce v historickém objektu.

 
 

Simulace práce průvodce v rámci incomingu

Studenti druhého ročníku bakalářského studia spec. cestovní ruch si na seminářích předmětu Metodika průvodcovské činnosti připravili okruh historickým centrem Českých Budějovic v anglickém nebo německém jazyce, který pak prakticky prezentovali v terénu. Tímto způsobem se studenti seznamují s Českými Budějovicemi sami a rovněž i zahraniční studenty z programu Erasmus.

Rok 2010

 

Exkurze do pivovaru Budvar

Návštěva pivovaru studentů druhého ročníku bak. studia spec. cestovní ruch proběhla dne 30.3. 2010.