Ing. Jitka Zikmundová, MBA

Odborné zaměření

Studium na Universität Salzburg, Executive MBA Tourism and Leisure Management, absolventská práce „Das UNESCO-Prädikat als Erfolgsfaktor einer Destination“ pod vedením Univ.-Prof. Dr. Harald Pechlanera. Absolventka Vysoké školy hotelové v Praze 8, obor Management hotelnictví a lázeňství, diplomová práce na téma „Komunikační strategie turistické destinace Český Krumlov“. 

Vedoucí Infocentra Český Krumlov, stála u zrodu Destinačního managementu Český Krumlov. Od roku 2006 místostarostka Českého Krumlova s gescí cestovní ruch, kultura, vnější vztahy, management historického dědictví. Členka týmu Strategického plánování města Český Krumlov a vedoucí projektu Management Plan památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO „Historické centrum Českého Krumlova“. Koordinace výstavních aktivit a vedení přípravy Zemské výstavy Jižní Čechy a Horní Rakousy 2013 v Českém Krumlově. Vedoucí expertního týmu a spoluautorka „Strategie rozvoje cestovního ruchu města Kašperské Hory“. Členka předsednictva SKÅL Club Linz. 

Přednášková činnost na téma destinační management, management historického dědictví. Externí spolupráce s UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V. Externí spolupráce s Jihočeskou univerzitou, ekonomickou fakultou, katedrou obchodu a cestovního ruchu. Hovoří německy, anglicky.

Fotografie

Comments