Mgr. Vladimír Dvořák

Pozice: tajemník katedry, pedagogický poradce oboru Obchodní podnikání
Konzultační hodiny:Kancelář:Linka:E-mail:
viz. rozvrh vyučujícího 
(LS 2013/2014)
104M2491dvorak@ef.jcu.cz

Telefonní předvolba pro JU pro 4-ciferné linky je: 38 903 nebo 38 777.

Odborné zaměření

 • Aktivace potenciálu cestovního ruchu v České republice. 
 • Ochrana spotřebitele v cestovním ruchu. 
 • Studium a tvorba produktů se zaměřením na technické památky v regionu. 
 • Spolupráce s místní akční skupinou (MAS) Chance in nature - Local action group. 
 • Spolupráce s Chorvatským turistickým sdružením. 
 • Spolupráce s AČCKA. 
 • Zkoušky průvodce cestovního ruchu. 
 • Spolupráce s odbornou praxí v oblasti cestovního ruchu.

Pedagogická činnost

 • Základy cestovního ruchu. 
 • Doprava v cestovním ruchu. 
 • Metodika průvodcovské činnosti. 
 • Ekonomika cestovního ruchu. 
 • Ruský jazyk v obchodě a cestovním ruchu.

Vybraná publikační činnost

 • Škodová Parmová, D., Dvořák, V. SUPPORT OF AGROTOURISM IN THE CZECH REPUBLIC ILLUSTRATED ON THE CASE OF SOUTH BOHEMIAN REGION.. Central European Journal of development and tourism, 2009, roč. 1., č. 1., s. 156-164, ISSN 1821-2506. 
 • Švec, R., Dvořák, V., Štumpf, P. Nové trendy v oblasti stravovacích služeb. In Inproforum Junior 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní doktorské vědecké konference, České Budějovice, 26. listopadu 2010. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2010, s. 202 - 210. ISBN 978-80-7394-226-7. 
 • Pícha, K., Dvořák, V. Multiple Role of Transport in Rural Development.. Deturope. Central European Journal of Regional Development and Tourism., 2009, roč. 1, č. 1, s. 62 - 70, ISSN 1821-2506. 
 • Dvořák, V. Trh cestovního ruchu. In Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Nakladatelství FORTUNA, 2006, s. 62-75. ISBN-ISSN: 80-7168-948-3. 
 • Dvořák, V. Vývoj cestování a cestovního ruchu. In Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Nakladatelství FORTUNA, 2006, s. 39-61. ISBN-ISSN: 80-7168-948-3. 
 • Dvořák, V., Kožuchová, M. Problematika dopravy se zřetelem k trvale udržitelnému cestovnímu ruchu. Nová ekonomika, 2006, roč. 5, č. 3, s. 19-24, ISSN 1336-1732. 
 • Dvořák, V. DOPRAVNÍ GRAMOTNOST V SEGMENTU VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ. In Ako rozvíjať dopravnú gramosť detí. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2007, s. 24-28. ISBN 978-80-223-2363-5. 
 • Dvořák, V. PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE. In vedecká konf. doktorandov "Ekonomika, financie a manažment podniku I.". Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2007, s. 4. ISBN 978-80-225-2417-9. 
 • Dvořák, V., Pícha, K., Škodová Parmová, D. Dopravní gramotnost vysokoškolských studentů na příkladu vybraných regionů České republiky. Central European Journal of Regional Development and Tourism, 2010, roč. 2., č. 2., s. 31 - 53, ISSN 1821-2506. 

Fotografie

 
Comments