Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Pozice: zastupující vedoucí katedry, proděkan pro zahraniční vztahy
Konzultační hodiny: Kancelář: Linka: E-mail:
viz. rozvrh vyučujícího
(LS 2013/2014)
104 V 2696 vojtko@ef.jcu.cz

Telefonní předvolba pro JU pro 4-ciferné linky je: 38 903 nebo 38 777.

Odborné zaměření

 • Marketingové systémy pro podporu rozhodování - simulační modely (systémová dynamika, multiagentní přístupy), statistické metody (data mining)
 • Výzkum spotřebního chování a jeho počítačové modelování
 • Počítačové manažerské simulátory a jejich využití ve výuce
 • Retail management a marketing
 • Spolupráce vysokých škol s praxí
 • Finanční gramotnost a vzdělávání spotřebitelů

Pedagogická činnost

 • Marketingový výzkum
 • Manažerský simulátor
 • Spotřební chování
 • Retail Management
 • Mezinárodní marketing

Vybraná publikační činnost

 • VOJTKO, V., HESKOVÁ, M. A New Knowledge Construction Through Knowledge Destruction? In Proceedings of the 13th IBIMA Conference on Information Management, Marrakesh, Maroko, 2009.
 • BERGAMI, R., VOJTKO, V., SCHULLER, A. Perceptions on the value of industry placement: an exploratory study of business disciplines academics in the Czech Republic. In Proceedings of the Pan-Pacific Conference XXVI , Shenzen, China : Pan-Pacific Business Association, University of Nebraska-Lincoln, USA, 2009, s. 245-247. ISBN: 1-931649-25-1. 
 • HESKOVÁ, M., VOJTKO, V. Marketingová komunikace z regionálního pohledu. In Pavlů, D. (ed.).Marketingové komunikace a jejich nové formy. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 94-105. ISBN: 978-80-7318-830-6.
 • VOJTKO, V. Marketingový výzkum v kognitivních mapách. Zeleneč : Profess Consulting s.r.o. 2008. 95 s. ISBN 978-80-7259-060-5
 • VOJTKO, V. Retailingový mix a interní efektivita v maloobchodní prodejní jednotce. In Think Together 2008 - sborník konference, Praha: ČZU, 2008. 5 s. ISBN 978-80-213-1755-0
 • HESKOVÁ, M., VOJTKO, V., SLABÁ, M. Management Flight Simulators - Valuable Tools In Regional Development Planning And Management. In Proceedings of the Pan-Pacific Conference XXV, San Jose, Kostarika, 2008. ISBN 1-931649-24-3
 • VOJTKO, V., HESKOVÁ, M., NAVRÁTIL, J. Destination Management Simulator As a Tool Supporting Cooperation of Small Businesses. In Proceedings of the 31st Institute for Small Business & Entrepreneurship Conference, Belfast, N. Ireland, 2008. 8 s. ISBN 978-1-900862-08-0
 • HESKOVÁ, M., VOJTKO, V. Lokální aspekty podnikání. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Podnikanie a konkurenceschopnosť firiem, Podhájska, Sk: EUBA, 2008. 6 s. ISBN 978-80-225-2552-7
 • HESKOVÁ, M., VOJTKO, V. Možnosti rozvoje maloobchodních služeb z regionálního pohledu. In:Vedecká rozprava k téme "Trh, obchod a individuálna spotreba", zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06, Košice, Sk: EUBA, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2008. 9 s. ISBN 978-80-225-2633-3
 • MILDEOVÁ, S., NĚMCOVÁ, I., VOJTKO, V. Systémové modelování mezinárodní mobility pracovních sil: případ IT odborníků. Praha 06.11.2008. In: Systémové přístupy 2008 [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2008, s. 1–8. ISBN 978-80-245-1481-9.
 • MILDEOVÁ, S. a kol. Systémová dynamika I2. přepracované vydání. Praha : Oeconomica, 2008. 150 s. ISBN 978-80-245-1448-2
 • HESKOVÁ, M., HURTOVÁ, J., VOJTKO, V. Rodinné firmy - zdroj regionálního rozvoje. Zeleneč : Profess Consulting s.r.o. 2008. 140 s. ISBN 978-80-7259-062-9
 • VOJTKO, V., MILDEOVÁ, S. Simulační modely pro testování strategií marketingové komunikace. InMarketing & komunikace, roč. XVII, č. 1, 2007. Pp. 16-17, 2 s. ISSN 1211-5622
 • VOJTKO, V. Využití systémově dynamických modelů a pojmových map ve výuce marketingu. In Hesková, M. a kol. Nové trendy v marketingu - sborník vědeckého workshopu, Tábor : Jihočeská univerzita a Univerzita Pardubice 2007. Pp. 82-91, 10 s. ISBN 978-80-7040-968-8
 • HESKOVÁ, M., VOJTKO, V. Knowledge Building and Management Flight Simulators in Education. InPan Pacific Conference Proceedings, 2007, Pp. 51-53. ISBN 1-9131649-23-5
 • VOJTKO, V., MILDEOVÁ, S. Dynamika trhu : Jak pochopit síly, které mění trhy, konkurenci a podnikání. Praha : Profess Consulting s.r.o. 2007. 124 s. ISBN 978-80-7259-052-0
 • VOJTKO, V., BUNEŠOVÁ, M. Rozvratné inovace a český maloobchod. In Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace. Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií , 2006. s. 226-234.
 • VOJTKO, V., et al. Market Dynamics for Decision Support in Marketing. In Conference Proceedings of The 24th International Conference of the System Dynamics Society, New York : University at Albany , 2006. s. 128-129 .
 • MILDEOVÁ, S., VOJTKO, V. Manažerské simulace dynamických procesů. Praha : Oeconomica 2006. 105 s. ISBN 80-245-1055-3
 • MILDEOVÁ, S., VOJTKO, V. Selected Chapters of System Dynamics. Bratislava : Kartprint 2006. 142 s. ISBN 80-88870-60-7
 • VOJTKO, V. Dynamika selhání inovací - systémově dynamický přístup. In Marketing Inspirations, Vol. 1 (1), 2006, Pp. 17-19.
 • VOJTKO, V. Rozvratné inovace a jejich marketingové důsledky. In : Marketing Inspirations, Vol. 1 (2), 2006, Pp. 8-11.
 • VOJTKO, V. Dynamika problémových aspektů z hlediska systémových archetypů. In Hesková, M. a kol. Kooperace. Praha: Profess Consulting, 2005, s. 31 - 45. ISBN 80-7259-048-0
 • MILDEOVÁ, S., VOJTKO, V. Results of First Steps in Applications of System Dynamics Principles at University of Economics in Prague, Czech Republic. In Proceedings of System Dynamics Society Conference 2005, Boston, USA : System Dynamics Society, 2005.
 • MILDEOVÁ, S., VOJTKO, V. Systémová dynamika. Praha : VŠE, 2003. ISBN 80-245-0626-2.
 • VOJTKO, V. Použití systémově dynamických modelů. Acta Oeconomica Pragensia, 8/2003, s. 90 - 97.
 • VOJTKO, V. Marketingová analýza osobních www prezentací mládeže ve věku 13 – 16 let. Acta Oeconomica Pragensia, 5/2002, s. 168 - 182.

Fotografie


Podstránky


Comments