Ing. Petra Solarová

Pozice: interní doktorandka
Konzultační hodiny:Kancelář:Linka:E-mail:
dle dohody
102 V          2845            
solarp01@ef.jcu.cz

Telefonní předvolba pro JU pro 4-ciferné linky je: 38 903 nebo 38 777.

Odborné zaměření

Angažování zákazníků v rámci marketingového managementu podniku (Customer Engagement).

Vybraná publikační činnost

  • SOLAROVÁ, Petra. Steuern (Příspěvek v německém jazyce). 8. ročník Mezinárodní konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích. České Budějovice, 2009.

  • SOLAROVÁ, Petra. Návrh marketingové komunikace pro produkt Twinrix Adult. Vědecká a odborná soutěž studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, sekce Obchod a cestovní ruch (SVOČ). České Budějovice, 2010. 

  • SOLAROVÁ, Petra. Nové trendy v marketingové komunikaci. České Budějovice, 2010. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta ekonomická, Katedra obchodu a cestovního ruchu. Vedoucí práce: doc. Ing. Antónia Štensová, Ph.D. 

  • SOLAROVÁ, Petra. Vliv sociálních médií na zvýšení prodejnosti produktů firem (celostátní studentská soutěž společnosti Unicredit, spočívající ve zpracování projektu na uvedené téma). České Budějovice, 2011. Práce získala ocenění (2. místo v celostátním měřítku). Na základě ocenění jsem vznikl příspěvek do časopisu Eurocampus (2011, roč. 11, květen 2011, s. 31, ISSN 1213-5321).

  • SOLAROVÁ, Petra. Návrh externí komunikace pro Robert Bosch, spol. s r. o. České Budějovice, 2012. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta ekonomická, Katedra obchodu a cestovního ruchu. Vedoucí práce: doc. Ing. Antónia Štensová, Ph.D.

  • SOLAROVÁ, Petra. Angažovanost spotřebitelů v rámci marketingového managementu podniku: postup řešení disertační práce. Doktorská sekce fakultní konference SVOČ. České Budějovice, 2013. 

  • SOLAROVÁ, Petra. Angažování spotřebitelů v rámci produktové politiky podniku. Trendy v podnikání – Business Trends [online]. 2013, roč. 3, č. 3, s. 35-43. ISSN 1805-0603. [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: http://www.fek.zcu.cz/tvp/doc/akt/tvp-3-2013-clanek-4.pdf.

  • SOLAROVÁ, Petra. Customer engagement (CE) and its various forms. Konference CITEM – Conference on International Trade, Education and Marketing. Český Krumlov, 2013 (sborník je v tisku).

  • SOLAROVÁ, Petra. Angažování zákazníků v rámci marketingového managementu podniku: metodické aspekty tvorby teoretického modelu. Doktorská sekce fakultní konference SVOČ. České Budějovice, 2014 (připravován sborník).

  • SOLAROVÁ, Petra. Angažovanost spotřebitelů v maloobchodě – získání námětů. Marketing Science and Inspiration, 2014, roč. IX, č. 1, s. 16-25. ISSN 1338-7944 (bude dostupné prostřednictvím databáze EBSCOhost).

    

    


Fotografie


ĉ
Eva Švecová,
26. 9. 2013 22:14
Comments