Ing. Petr Štumpf

Pozice: odborný asistent
Konzultační hodiny:Kancelář:Linka:E-mail:
viz. rozvrh vyučujícího
(LS 2013/2014)
101 V2449pstumpf@ef.jcu.cz

Telefonní předvolba pro JU pro 4-ciferné linky je: 38 903 nebo 38 777.

Odborné zaměření

 • Rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na Českou republiku a Jihočeský kraj 
 • Marketing služeb a destinací cestovního ruchu 
 • Destinační management včetně fungování organizací destinačního managementu (DMO) 
 • Strategický rozvoj cestovního ruchu z pohledu státní správy a samosprávy 
 • Tvorba a implementace strategických dokumentů cestovního ruchu 
 • Spolupráce s praxí v oblasti cestovního ruchu

Pedagogická činnost

 • Destinační managament a marketing 
 • Marketing v cestovním ruchu 
 • Služby v cestovním ruchu

Vybraná publikační činnost

 • Štumpf, P., Dvořák, V., Švec, R.: Nové trendy v oblasti stravovacích služeb. In. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM Junior 2010. České Budějovice, 26. 11. 2010. s. 202-210. ISBN 978-80-7394-226-7 
 • Štumpf, P., Dvořák, V.: Kooperace v Jihočeském kraji z pohledu poskytovatelů služeb cestovního ruchu. In. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. 1/2011, XIV. ročník. ISSN 1212-3285

Fotografie
Comments