Ing. Jan Šalamoun

Pozice: odborný asistent
Konzultační hodiny:Kancelář:Linka:E-mail:
viz. rozvrh vyučujícího
(LS 2013/2014)
125 V2452salamj00@ef.jcu.cz

Telefonní předvolba pro JU pro 4-ciferné linky je: 38 903 nebo 38 777.

Odborné zaměření

  • Výzkum v oblasti vlastních značek obchodníků zaměřený hlavně na BIO značky

Pedagogická činnost

  • Retail management 
  • Řízení obchodního provozu 
  • Základy obchodu

Vybraná publikační činnost

  • ŠALAMOUN, J. Aktivní zušlechťovací styk, jako jedna z forem podnikání v Česku. In Sborník z mezinárodní doktorské vědecké konference Inproforum Junior 2008. České Budějovice: EF JU, 2008. [CD Rom] ISBN 978-80-7394-130-7 
  • PAVEZOVÁ, I., ŠALAMOUN, J. Marketingová komunikace určitého regionu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Inproforum 2009. Č. Budějovice: EF JU, 2009. [CD Rom] ISBN 978-80-7394-173-4 
  • PAVEZOVÁ, I., ŠALAMOUN, J. Marketingová komunikace regionu Šumava. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Dosledky hospodárskej krízy – výzva pre marketing. FMK. Trnava, 2009. ISBN 978-80-8105-205-7 
  • ŠALAMOUN, J., PAVEZOVÁ, I. Řízení privátních značek obchodníků. In Sborník z mezinárodní doktorské vědecké konference Inproforum Junior 2010. České Budějovice: EF JU, 2010. [CD Rom] ISBN 978-80-7394-226-7 
  • ŠALAMOUN, J., KUBINOVÁ, J., PAVEZOVÁ, I. Strategic management of private labels. In Conference on International Trade, Education and Marketing. České Budějovice, 2010. V tisku.

Fotografie

Ing. Jan ŠalamounComments