Ing. Iveta Pavezová, Ph.D.

Pozice: odborná asistentka
Konzultační hodiny:Kancelář:Linka:E-mail:
viz. rozvrh vyučujícího
(LS 2013/2014)
125 V2454pavezi@ef.jcu.cz

Telefonní předvolba pro JU pro 4-ciferné linky je: 38 903 nebo 38 777.

Odborné zaměření

 • Výzkum v oblasti značek, konkrétně zaměřený na regionální značky 
 • Marketingová komunikace 
 • Aplikace pojmových a myšlenkových map do výuky

Pedagogická činnost

 • Marketingová komunikace 
 • Marketing communication – kombinace českých a zahraničních studentů 
 • Marketingový výzkum 
 • Řízení značek 
 • Případové studie z Retail managementu 
 • Základy obchodu

Vybraná publikační činnost

 • PAVEZOVÁ, I. Metody a nástroje marketingu v obchodě. SVOČ. [online] České Budějovice, 2008. Dostupné na www: http://www.ef.jcu.cz/research/svoc/svoc-2008/sbornik-prispevku/
 • PAVEZOVÁ, I. Úloha ecolabellingu v obchodě obnovitelnými zdroji. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumno-vedecké aktivity katedier zameraných na marketing a obchod s dorazom na Obnoviteľne zdroje energie. [CDROM] Starý Smokovec – Vysoké Tatry, 2008. ISBN 978-80-225-2580-0. 
 • PAVEZOVÁ, I. Regionální branding. Sborník z mezinárodní doktorské vědecká konference Inproforum Junior 2008. [CDROM] EF JCU České Budějovice, 2008. ISBN 978-80-7394-130-7. 
 • FELLEGIOVÁ, E., PAVEZOVÁ, I. Destinační management. Příležitost i pro Váš region. In Sborník z konference Cestovní ruch pro 21. století, Manažerské a marketingové přístupy v cestovním ruchu. [CDROM] Hradec Králové, 2008. V tisku. 
 • FELLEGIOVÁ, E. PAVEZOVÁ, I.: Destinační management. Příležitost i pro Váš region. JČU, 2008. ISBN 978-80-7394-102-4 
 • HESKOVÁ, M., FELLEGIOVÁ, E., PAVEZOVÁ, I. Branding destinace a regionálních produktů. In Matúš, J., Kollárová, D. Špecifiká marketingu služeb a regionálního marketingu. Trnava: UCM, 2009. ISBN: 978-80-8105-101-2 
 • PAVEZOVÁ, I., ŠALAMOUN, J. Marketingová komunikace určitého regionu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Inproforum 2009. Č. Budějovice: EF JU, 2009. [CD Rom] ISBN 978-80-7394-173-4 
 • PAVEZOVÁ, I., ŠALAMOUN, J. Marketingová komunikace regionu Šumava. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Dôsledky hospodárskej krízy – výzva pre marketing. FMK. Trnava, 2009. ISBN 978-80-8105-205-7 
 • PAVEZOVÁ, I. Regional Branding as a Competitive Advantage. In BERGAMI, R, SCHULLER, A, VOJTKO, V (eds.) 2011, CITEM 2010 Conference Proceedings, Profess Consulting, Zelenec, Czech Republic. ISBN 978-80-7259-071-1 
 • ŠALAMOUN, J., PAVEZOVÁ, I. Řízení privátních značek obchodníků. In Sborník z mezinárodní doktorské vědecké konference Inproforum Junior 2010. České Budějovice: EF JU, 2010. [CD Rom] ISBN 978-80-7394-226-7 
 • ŠALAMOUN, J., KUBINOVÁ, J., PAVEZOVÁ, I. Strategic management of private labels. In Conference on International Trade, Education and Marketing. České Budějovice, 2010. V tisku.

Fotografie

Ing. Iveta PavezováComments