Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

Pozice: odborná asistentka
Konzultační hodiny:Kancelář:Linka:E-mail:
viz. rozvrh vyučujícího
(LS 2013/2014)
101 M2721dolezal@ef.jcu.cz

Telefonní předvolba pro JU pro 4-ciferné linky je: 38 903 nebo 38 777.

Odborné zaměření

 • Management kvality
 • Biopotraviny
 • Lokální produkce
 • Fair trade

Pedagogická činnost

 • Základy jakosti
 • Zbožíznalství
 • Management jakosti
 • Fair trade
 • Vedení BP a DP se zaměřením: 
  • na výrobu, distribuci a prodej biopotravin
  • aktuální potravinářská témata 
  • značky kvality 
  • aplikaci vybraných manažerských systémů (QMS, EMS, FSMS ...) ve firemním prostředí
  • komoditní analýzy

Vybraná publikační činnost

 • Dvořák, M., Doležalová, H.: Biopotraviny z pohledu českého a rakouského trhu - empirický výzkum. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Biopotraviny z pohledu českého a rakouského trhu. Č. Budějovice: JU v Č. Budějovicích Zemědělská fakulta. 2003. s. 1-12 (50 %) 
 • Doležalová, H.: Metody vícekriteriálního rozhodování při hodnocení vlivu výroby obalových materiálů na ŽP. Collection of Scientific Papers Series for Economics, Management and Trade. 27(2). České Budějovice: JU Zemědělská fakulta. 2003. 86 s.. 57 - 76. (100 %) 
 • Doležalová, H., Hesková, M.: Biopotraviny z pohledu českého a rakouského trhu (projekt Aktion 2003). Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku řízení a obchod. ročník 7, č. 1., Č. Budějovice: JU v Č. Budějovicích Zemědělská fakulta. 2004. s. 29-35. (50 %) 
 • Doležalová, H.: Environmentální značení ve vazbě na chování tržních subjektů (disertační práce). Č. Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. 2004. 
 • Doležalová, H.: Environmentální značení ve vazbě na chování tržních subjektů. (Disertační práce). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2004.

Fotografie
Comments