Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D.

Pozice: odborná asistentka
Konzultační hodiny:Kancelář:Linka:E-mail:
viz. rozvrh vyučujícího
(LS 2013/2014)
102 M2709asrbova@ef.jcu.cz

Telefonní předvolba pro JU pro 4-ciferné linky je: 38 903 nebo 38 777.

Odborné zaměření

 • ochrana spotřebitele v soukromoprávní i veřejnoprávní oblasti 
 • management obchodních firem 
 • možnosti spolupráce obchodních firem 
 • základy českého i evropského práva

Pedagogická činnost

 • Řízení obchodního provozu 
 • Kooperace v nákupu a prodeji 
 • Spotřebitelské teorie a reálie

Vybraná publikační činnost

 • Srbová, A.: Obnovitelné zdroje a ochrana spotřebitele. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, katedra marketingu a obchodu PHF v Košicích, 2008, počet stran: 5, ISBN: 978-80-225-2580. 
 • Srbová, A.: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. In Sborník příspěvků z Mezinárodní doktorské vědecké konference Inproforum Junior 2008. České Budějovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2008, s. 197 – 201, ISBN: 978-80-7394-130-7. 
 • Jaderná, E. - Srbová, A.: Regionální značky a ochrana spotřebitele. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Nové trendy v marketingu – úloha marketingu v čase hospodárskej krízy“. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009, s. 144 – 152, ISBN: 9787-80-8105-158-6. 
 • Srbová, A.: Regionální značky na území Jihočeského kraje a ochrana spotřebitele. In Sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Inproforum 2009 – Ekonomická krize – výzva pro regiony“. České Budějovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2009, s. 303 – 308, ISBN: 978-80-7394-173-4. 
 • Jaderná, E. – Srbová, A.: Regionální značky – lepší orientace nebo matení účastníků cestovního ruchu? In COT business. Praha: C. O. T média, s. r. o., 2010, č. 11, s. 77, ISSN: 1212-4281 
 • Srbová, A.: Regionální značky na území Jihočeského kraje a ochrana spotřebitele. In Acta Universitatis Bohemieae Meridionales – The Sciengific Journal for Economics, Management and Trade. České Budějovice, Ekonomická fakulta na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, 2010, roč. 8, č.1, ISSN: 1212-3285. V tisku. 
 • Srbová, A.: Mimosoudní řešení přeshraničních spotřebitelských sporů. In Sborník příspěvků z Mezinárodní doktorské vědecké konference Inproforum Junior 2010. České Budějovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2010, s. 183 - 188. ISBN: 978-80-7394-226-7. 
 • Srbová, A. – Vojtko, V.: Spotřebitelské teorie a reálie, České Budějovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, 1. vydání, 2011, ISBN: 978-80-7394-266-3

Fotografie

Ing. Bc. Alena SrbováComments