Členové katedry

Zastupující vedoucí katedry/proděkan pro zahraniční vztahy

Tajemník katedry

Profesoři

Hostující profesor

  • Roberto Bergami, PhD

Docenti

Odborní asistenti

Interní doktorandi

Technici

  • Ing. Eva Švecová (105V, e-mail svecova@ef.jcu.cz, linka 2705)