O katedře


Katedra obchodu a cestovního ruchu odborně garantuje studijní obor Obchodní podnikání v prezenční i kombinované formě studia. Tento studijní obor nabízíme v bakalářském stupni ve specializacích obchod a cestovní ruch. V magisterském stupni je tento obor nabízen v českém i anglickém jazyce a hlubší profilace studenta je umožněna v rámci specializačních projektů, studenti si volitelně mohou navíc vybrat státnici z cestovního ruchu.

Vědeckovýzkumná činnost katedry je směrována do oblastí spojených s obchodem, marketingem a cestovním ruchem. Každoročně například spolupořádáme konference CITEM, TourConf/TourWork a Inproforum, které jsou těmto tématům věnovány.

Podstatnou součástí činnosti katedry je i aplikovaný výzkum pro firmy v regionu, například v rámci zakázkového marketingového výzkumu a poradenství, a transfer znalostí do praxe.

Katedra spolupracuje například s Potravinářskou komorou ČRDružstevní asociací ČR, Asociací českých cestovních kanceláří a agenturAsociací hotelů a restaurací, Společností vědeckých expertů cestovního ruchu, ICC a řadou institucí a firem v regionu (např. E.ON, Zeelandia, Tany, Magistrát města České Budějovice, místní akční skupiny atd.). Sekretariát katedry

Ing. Eva Švecová (svecova@ef.jcu.cz)

Děkanát EF JU, místnost A105V
tel./fax +420 387 772 705